Jak na výpověď pojištění?

Finanční poradce ostrava investiční poradce

Před několika dny jsem dostal nabídku na levnější elektřinu a když jsem četl podmínky výpovědi, připadal jsem si jako tupec, který neumí česky. Člověk aby pochopil všeobecné podmínky (ty malé písmenka), měl by nejprve vystudovat práva. Pokud jste na tom stejně jako já, podíval jsem se na možnosti ukončení pojistných smluv – pojištění. V dnešním článku jsem popsal všechny možnosti, jak na výpověď pojištění (ať už životní pojištění, pojištění majetku a vozidel).

 

Jak na výpověď pojištění majetku a vozidla?

Důvody a podmínky zániku pojištění upravuje občanský zákoník. Pokud z nějakého důvodu chcete ukončit pojištění majetku (domácnosti) popř pojištění vozidla, musíte dodržet časový harmonogram. Většina pojišťoven umožňuje úpravu dané smlouvy.

Před nedávnem jsem napsal články 6 otázek k pojištění domácnosti a nemovitosti a dopravní nehoda: největší mýty a polopravdy, možná, že získáte odpovědi na případné otázky.

 

Níže najdete způsoby zániku pojištění:

uplynutím pojistné doby (u smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou)

zánikem pojistného zájmu nebo zánikem pojistného nebezpečí – tuto skutečnost musíte pojišťovně oznámit. (např. prodej nemovitosti nebo úplné zničení pojištěné budovy)

smrtí pojištěného

výpověď pojištění ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období

– do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění. K zániku pojištění dojde uplynutím měsíční výpovědní doby od data doručení výpovědi.

– výpověď pojištění můžete do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy nebo změny pojistné smlouvy. Výpovědní doba je 8 dnů po doručení výpovědi pojišťovně.

– pokud smlouvu uzavíráte na dálku (např. internet) můžete bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů od uzavření.

– pojištění zanikne, pokud neplatíte pojistné a to dnem následujícím po marném uplynutí lhůty uvedené v upomínce.

 

Pokud chcete zaslat vzor výpovědi, vše najdete ZDE.

 

Dodržovat pojistné podmínky při výpovědi je nutné. Stejně tomu je u úrazového pojištění, kde jsou pro změnu oceňovací tabulky, více jsem o tom psal v článku Oceňovací tabulky a úrazové pojištění – nerozlučná dvojka.

 

Jak na výpověď životního pojištění?

Pokud máte životní pojištění, kde si něco spoříte a uvažujete o jeho ukončení, poraďte se nejdříve se svým finančním poradcem. Neočekávejte, že Vám pojišťovna vyplatí všechny vložené prostředky, ba naopak, bude Vás to stát další peníze, protože většina pojišťoven tento úkon (výpověď pojištění) zpoplatňují. Způsoby výpovědi jsou:

– výpověď pojištění můžete do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy. Výpovědní doba je 8 dnů po doručení výpovědi pojišťovně.

výpověď pojištění ke konci pojistného období (běžné pojistné). Výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. (např. pokud je platba měsíční, je pojistné období jeden měsíc. Pojišťovna musí výpověď obdržet 6 týdnu předem)

– do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění. K zániku pojištění dojde uplynutím měsíční výpovědní doby od data doručení výpovědi.

– pojištění zanikne, pokud neplatíte pojistné a to dnem následujícím po marném uplynutí lhůty uvedené v upomínce.

smrtí pojištěného

uplynutím pojistné doby (u smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou)

 

Pokud chcete zaslat vzor výpovědi, vše najdete ZDE.

 

Výpověď podávejte vždy písemně, vyplňte jméno, příjmení, bydliště, číslo smlouvy a nezapomeňte podepsat.

Máte specifický dotaz k ukončení pojištění a chcete mít jistotu ať vše proběhne v pořádku a podle pojistných podmínek, vyplňte formulář níže.

Praxe a zkušenosti, to je to co přináším. Působím ve financích téměř deset let. Za tu dobu jsem vytvořil přes tisíc finančních plánu a portfolií + miliony na vyplacených pojistných událostí. Každé mnou navrhované řešení je vytvořeno tak, jako bych ho navrhoval sám sobě, mé rodině nebo mým přátelům. Využijte mé zkušenosti i Vy.

Konzultace zdarma

Souhlasím*