Státní protiinflační dluhopis republiky a jeho podmínky. Vyplatí se?

Státní dluhopis republiky se jeví jako dobrý způsob ochrany peněz před inflací, na krátkou dobu. A skutečně je. Má tento nástroj potenciál zajímavého výnosu nebo je lepší se poohlédnout po jiném finančním nástroji? Myslím si, že hodně lidí bude tuto nabídku využívat pro krátkodobé uložení peněz.

Dluhopisy vydávané státem lze znovu nakupovat. Od prosince roku 2018 je znovu možné investovat do státních spořících dluhopisů. Další tranše úpisů probíhá od 23.12.2019 a končí 13.3.2020. Nabízené dluhopisy se nazývají Dluhopis Republiky a jejich vydání proběhne 1.4.2020

Podmínky Dluhopisu Republiky

Ministerstvo financí rozhodlo emitovat fixní, reinvestiční státní dluhopis a protiinflační státní dluhopis. Liší se pouze výnosem, jinak jsou jejich parametry stejné. U fixního dluhopisu je pevně stanoven úrok, reinvestiční dluhopis je pevně stanoven roční výnos a každým rokem stoupá viz níže, u protiinflačního bude výnos oznámen vždy zpětně za uplynulý rok, dle vývoje indexu spotřebitelských cen (inflace), navýšen o 0,5%.

Všechny dluhopisy jsou šestileté a tudíž je můžeme srovnávat třeba se stavebním spořením. Výnosy dluhopisu nejsou vypláceny formou úroku, ale jsou reinvestovány (ovšem před tím jsou zdaněny srážkovou daní 15 %) vždy za příslušné výnosové období.

Minimální investice je stanovena na 1000 korun, tedy občan si musí koupit minimálně 1000 kusů Dluhopisu Republiky. Maximální investice je omezena na pět milionů korun u každého dluhopisu. Tím se liší od předchozích dvou emisí, kde byla maximální investice omezena jedním milionem korun.

Co musíte vědět před nákupem státního Dluhopisu Republiky

Tím, že ministerstvo nabídlo i novinku – protiinflační dluhopis, který považuje řada ekonomů za finančně výhodný, bude se jednat o zajímavou možnost jak ochránit peníze před inflací a ještě vydělat něco navíc. Nabízí totiž pohyblivý úrok, který bude přesně kopírovat vývoj spotřebitelských cen (inflaci), a navíc bude navýšen o 0,5 procentního bodu ročně.

Předpokládám, že lidé projeví pochopitelně větší zájem o dluhopis druhý, protiinflační.

Jenže jak jsem zjistil, čeká na něho několik překážek. Pokud se jedná o zájemce, jenž od roku 2011 nevlastnil žádný jiný státní dluhopis a nemá zřízený majetkový účet, bude si muset nejdříve vyřídit zřízení majetkového účtu (kdekoliv na pobočce ČSOB), poté uhradí poplatek v rozmezí 250 – 500 Kč (doufejme, že poplatek časem zmizí popř. bude snížen), záleží na typu dluhopisu, a poté bude moci nakoupit jakýkoliv dluhopis. 

Výnosy reinvestičního dluhopisu

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Tím se Ministerstvo financí snaží motivovat občany, aby dluhopisy drželi až do splatnosti, neprodávali je předčasně, proto v prvních letech je jejich výnosnost malá.

Celkový výnos reinvestičního dluhopisu mírně poklesl, což přesně koresponduje s vývojem na trzích. V pátém roce je výnos pouze 2,5 % a v šestém roce 4 %. Průměrný hrubý výnos reinvestičního dluhopisu vychází na 1,91 % p.a. Čistý výnos bude nižší, neboť bude uplatněna srážková daň. V případě, že po celou dobu zůstane sazba daně na úrovni 15 %, pak čistý výnos vychází na 1,62 % p.a.

Výnos protiinflačního dluhopisu

Výnos protiinflačního Dluhopisu Republiky není předem znám, protože má pohyblivou úrokovou sazbu odvíjející se od inflace a to vždy zpětně za uplynulé výnosové období. Konkrétně je sledována inflace vždy k dubnu daného roku v porovnání s dubnem předchozího roku. A k tomu je vždy přičten úrok 0,5 %.

Výnos za první výnosové období od 1. 7. 2019 do 1. 7. 2020 bude zveřejněn až 20. 5. 2020. Bude to 0,5 % + meziroční míra inflace za duben 2020. A stejně tak tomu bude v dalších letech. I zde se jedná o hrubý výnos, který bude ještě ponížen o srážkovou daň. Výnos není vyplácen, ale reinvestován, stejně jako u reinvestičního dluhopisu.

Který Dluhopis Republiky koupit a kde?

Je nutné zmínit, že dluhopis Republiky je zajímavý způsob, jak zhodnotit peníze na krátkou dobu. Ovšem pokud dnes víte, že volné finance nebudete potřebovat více jak 8 let, je zajímavější je uložit jinde.

Nejde jednoznačně odpovědět, který dluhopis bude ve finále výnosnější, to bude záležet na vývoji inflace. Obecně ale můžeme říct, že u protiinflačního Dluhopisu Republiky máme jistotu, že výnos pokryje inflaci, i kdyby výrazně stoupla. Reinvestiční dluhopis může být výhodnější pouze tehdy, pokud by inflace výrazněji poklesla, tak jako tomu bylo například v letech 2013-2016, kdy průměrná meziroční míra inflace dosáhla pouhých 0,7 % ročně.

Nicméně poslední dva roky už se inflace drží zase nad dvěma procenty, což je hodnota, kde cíli Česká národní banka. Aktuálně v únoru dosáhla meziroční míra inflace dokonce 2,7 %.

Jestliže průměrný hrubý výnos reinvestičního dluhopisu je 1,91 % p.a. a protiinflační dluhopis má hrubý výnos 0,5 % nad inflací, tak spočteme, že pokud bude inflace v příštích šesti letech vyšší než 1,41 % ročně, vyplatí se více protiinflační dluhopis. Pokud bude inflace nižší než 1,41 % ročně, vyplatí se více reinvestiční dluhopis.

Všechny typy dluhopisů tzn. reinvestiční, fixní a protiinflační, lze koupit na vybraných pobočkách České spořitelny, reinvestiční dluhopis lze koupit na vybraných pobočkách ČSOB.

CHCETE ZHODNOTIT PENÍZE? Ukáži vám jak na to.

Pokud chcete dlouhodobě uložit peníze a nemáte větší obnos peněz, pak pravidelné investování nabízí zajímavější výnosy. Ale jestli chcete krátkodobě zhodnotit peníze, dává mě větší smysl protiinflační dluhopis.

Chcete-li investovat, tak pro představu, kdyby inflace byla každý rok přesně 2 %, na které cílí Česká národní banka, hrubý výnos protiinflačního dluhopisu by byl 2,5 % p.a. a čistý výnos po zdanění 15% sazbou daně pak 2,13 % p.a., tedy mírně nad inflací. Kdyby inflace byla 2,5 % ročně, hrubý výnos protiinflačního dluhopisu by byl 3 % p.a. a čistý výnos po zdanění 2,55 % p.a., opět lehce nad inflací.

Reinvestiční dluhopis s pevným čistým výnosem 1,62 % p.a. na šestiletém horizontu je z mého pohledu nevýhodný, to mi i stavební spoření dá vyšší úrok. Protiinflační dluhopis má v sobě ochranu před inflací a zároveň v případě nárůstu inflace na 3 % udrží hodnotu peněz a něco málo vydělá.

zdroj: mfcr.cz, aktualne.cz, penize.cz

Kde bezpečně investovat a které produkty jsou nejlepší?