Protiinflační státní Dluhopisy Republiky a jeho podmínky. Vyplatí se?

Aktualizováno 22.6.2021: Státní Dluhopisy Republiky se jeví jako dobrý způsob ochrany peněz před inflací na krátkou dobu. A skutečně je. Má tento nástroj potenciál zajímavého výnosu nebo je lepší se poohlédnout po výnosnějším nástroji?

Dluhopisy vydávané státem lze nakupovat v další, již 12. tranši. Nabízené dluhopisy se nazývají Státní Dluhopisy Republiky a další úpis probíhá od 21.6.2021 do 17.9.2021 (platba musí být připsána na příslušný účet 20.9.2021). Vydání dluhopisu proběhne 1.10.2021.

Jaké jsou podmínky a typy státních Dluhopisu Republiky 2021

Ministerstvo financí rozhodlo emitovat reinvestiční a protiinflační státní Dluhopisy Republiky. Liší se pouze výnosem, jinak jsou jejich parametry stejné.

Reinvestiční dluhopisy Republiky 2021 má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají.

Protiinflační dluhopisy Republiky 2021 kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnotila inflace.

Oba dluhopisy jsou šestileté a tudíž je můžeme srovnávat třeba se stavebním spořením. Výnosy státních dluhopisu nejsou vypláceny formou úroku, ale jsou reinvestovány vždy za příslušné výnosové období.

Minimální investice je stanovena na 1000 korun, tedy občan si musí koupit minimálně 1000 kusů Dluhopisu Republiky. Maximální investice je omezena na padesát milionů korun u každého dluhopisu a je určen pouze pro fyzické osoby.

Co musíte vědět a jak si Dluhopisy Republiky koupit?

Tím, že ministerstvo nabídlo protiinflační dluhopis, který považuje řada ekonomů za finančně výhodný, bude se jednat o zajímavou možnost, jak ochránit peníze před inflací. Nabízí totiž pohyblivý úrok, který bude kopírovat vývoj spotřebitelských cen (inflaci), bohužel stát nepřidá k výnosu nic navíc.

Jak si státní Dluhopisy Republiky založit? Postup je zde. Novinkou této tranše je, že zřídit lze online. Potřeba je jen eObčanka a přístup na web eidentita.cz. Vlastníci již dříve vydaných státních dluhopisů navíc mohou stránky eidentita.cz používat jako alternativní přístup ke kompletní obsluze svého účtu. Pokud jste dluhopisy ještě nevlastnili, připravte se na cestu do ČSOB nebo Spořky, kde si Dluhopisy Republiky koupíte. Všechny typy dluhopisů tzn. reinvestiční a protiinflační, lze koupit na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB, kompletní seznam najdete ZDE.

Změna ve zdanění výnosu – k lepšímu nebo horšímu?

Vláda nám na toto a další upisovací období připravila jednu změnu. Změna se týká zdanění výnosu Dluhopisu Republiky.

Výnosy státních dluhopisů jsou v souladu s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny od daně z příjmů.

Znamená to, že u této a dalších emisí (tranší) nebude držitel platit srážkovou daň z výnosu ve výši 15%. Zmíněná novela zákona o daních z příjmů se netýká emisí Dluhopisu Republiky, které byly vydány před nabytím účinnosti. Pokud jste si koupili tranši 31.12.2020 a starší, bude vám výnos zdaněn srážkovou daní ve výši 15%, což investorům snižuje čistý výnos. Ale …

Výnosy reinvestičního dluhopisu

Současný reinvestiční dluhopis 2021 má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Tím se Ministerstvo financí snaží motivovat investory, aby dluhopisy držely až do splatnosti a neprodávaly je předčasně. Proto v prvních letech je jejich výnosnost malá.

Celkový výnos reinvestičního dluhopisu zůstal stejný jako v předchozí tranši, což přesně koresponduje s vývojem na trzích. V pátém roce je výnos 2,00% a v šestém roce 2,75%. Průměrný čistý výnos reinvestičního dluhopisu vychází na 1,5% ročně. Pokud se občan rozhodne pro tento typ státního dluhopisu, vyplatí se ho držet po celou dobu splatnosti. Pokud občan zruší dluhopis dříve, bude mít nižší výnos.

pro zvětšení klikněte na obrázek

Jsou programy Amundi Rentier 3S výhodné pro prodejce nebo i pro klienty?

Výnos protiinflačního dluhopisu

Výnos protiinflačního Dluhopisu Republiky 2021 není předem znám, protože má pohyblivou úrokovou sazbu odvíjející se od inflace a to vždy zpětně za uplynulé výnosové období. Minimální výnos protiinflačního dluhopisu v každém výnosovém období činí 0,00% ročně.

Pokud by tedy byla inflace 1%, bude roční výnos 1%. A stejně tak tomu bude v dalších letech. Výnos není vyplácen, ale reinvestován, stejně jako u reinvestičního dluhopisu. Níže v tabulce vidíte propočet čistého výnosu.

Předchozí protiinflační dluhopisy byl nabízen s výnosem o 0,5% vyšší oproti inflaci a byl snížen srážkovou daní. V současné emisi výnos kopíruje inflaci, nepřidává nic navíc a není snížen srážkovou daní. Tabulka níže.

pro zvětšení klikněte na obrázek

Lze Dluhopis Republiky předčasně splatit? – první otazník

Předčasné ukončení státního Dluhopisu Republiky 2021 je možné bez poplatku, pokud bude ukončení podáno elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Žádost o předčasné splacení je rovněž možné podat prostřednictvím distributora (banky), ale za poplatek dle platného ceníku. Investované finanční prostředky je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace.

Jeden vlastník dluhopisů k jednomu datu splacení: drží-li méně než 500.000 ks dluhopisů včetně, může předčasně vybrat vše. Pokud jeden vlastník drží více jak 500.000 ks dluhopisů, může vybrat nejvýše 50% jím vlastněných dluhopisů nad počet 500.000 ks. To znamená, držíte-li 1.000.000 ks, vyberete 750.000 ks (Kč).

Budete-li mít cíl využít možnost 100% předčasného splacení v prvních 4 letech, je třeba dopočítat připsané výnosy (reinvestice). Při inflaci 2% ročně vychází investice na cca 460.000 Kč.

Jste-li si jisti, že peníze dříve nebudete potřebovat nebo vám 50% výběru nad 500.000 stačí, investujte. Pokud si nejste jisti, popřemýšlejte o diverzifikaci a dostupnosti peněz. Kdy je nutné nejpozději vše oznámit, vidíte níže v tabulce.

Jaký výnos generují předchozí protiinflační tranše? – druhý otazník

Většina lidí si myslí, že výnos protiinflačního dluhopisu funguje tak, že bude-li inflace vyhlášená statistickým úřadem za předchozí rok 2,5%, stát tento úrok připíše (plus 0,5% navíc, udávaly-li to emisní podmínky). Ovšem pozor, metodika výpočtu zhodnocení za předchozí období je rozdílná – zde je druhý otazník u této investice.

Příkladem je státní protiinflační Dluhopis Republiky, tranše vydána 1.4.2020. Průměrná inflace oznámená statistickým úřadem byla za rok 2020 ve výši 3,2%. Tehdy emisní podmínky slibovaly výnos odvozen od inflace + připsání výnosu 0,5% navíc. Většina lidí se domnívá, že stát by měl připsat 3,7% (3,2 + 0,5%). Což není pravda.

Sledovaný údaj, od kterého se výnos odvíjí je v emisních podmínkách stanoven na leden příslušného roku. Pro současnou 12. tranši je to červenec v daném roce. Stát ve skutečnosti za období 1.4.2020 – 1.4.2021 připsal občanům hrubý výnos 2,66%, čistého po zdanění 2,26%. No a vezmeme-li inflaci za rok 2020 ve výši 3,2%, zohledníme-li čistý výnos za část roku 2,26%, jsme ve ztrátě cca 1%.

Který státní Dluhopis Republiky koupit? – třetí otazník

Je nutné zmínit, že státní Dluhopisy Republiky je zajímavý způsob, jak zhodnotit peníze na krátkou dobu 6let. Ovšem pokud dnes víte, že volné finance nebudete potřebovat více jak 6 let, zvažte zda pro vás nebude zajímavější uložit peníze jinam.

Nejde jednoznačně odpovědět, který dluhopis bude ve finále výnosnější, to bude záležet na vývoji inflace.

U protiinflačního Dluhopisu Republiky máme jistotu, že výnos z části pokryje inflaci, i kdyby výrazně stoupla. Reinvestiční dluhopis bude výhodnější pouze tehdy, pokud by inflace výrazněji poklesla, tak jako tomu bylo například v letech 2013 – 2016, kdy průměrná meziroční míra inflace dosáhla pouhých 0,7% ročně. Nicméně poslední roky se inflace drží opět nad dvě procenta, což je hodnota, kde cíli Česká národní banka.

Státní Dluhopis Republiky pro děti – je to chytré?

Každý investor od uložení peněz očekává něco jiného a má jinou představu (možnosti) o tom, jak dlouho může peníze v daném produktu nechat pracovat. Mé doporučení je takové, že pokud máte malé děti (vnoučata) a peníze mohou být uloženy více jak deset let, je výhodnější peníze investovat. Protože státní Protiinflační Dluhopisy Republiky kopíruje inflaci, kdežto dlouhodobé investování generuje výnos 5 – 7% ročně.

Jaký výnos mají programy Conseq Horizont a Active Invest?

Koupit Dluhopis Republiky nebo raději investovat jinam?

Reinvestiční šestiletý dluhopis s pevným čistým výnosem 1,5% ročně bude výhodný za podmínek nízké inflace, což je málo pravděpodobné. Protiinflační dluhopisy kopírují inflaci a tím pádem drží hodnotu peněz, ale nic navíc nevydělá. Ovšem pozor, výnos protiinflačního státního dluhopisu se neodvíjí od průměru za daný rok, ale výpočet je odvozen od předem určeného měsíce v daném roce. V této tranší je to červenec.

Jak jsem zmínil výše, víte-li, že peníze mohou pracovat delší dobu než 6 let (např. na dobu 10 a více let) je lepší a výnosnější peníze dlouhodobě investovat.

Závěrem

Vybírejte produkt podle toho, co očekáváte od svých peněz. Nevybírejte finanční nástroj podle jeho vlastností. Co tím myslím? Před tím než se rozhodnete využít jakýkoliv finanční produkt, ujasněte si, co od uložených peněz očekáváte. Za jak dlouho budete peníze potřebovat? Chcete z nich čerpat pravidelnou rentu nebo je jednorázově „spotřebujete“? Buďte finančně gramotní, přemýšlejte nad penězi komplexně.

Nejste-li si jisti, jak správně nabídku státních Dluhopisu Republiky využít, kontaktujte mně, rád pomohu.

Jak by mělo vypadat vaše investiční portfolio?

Spusťte si krátký dotazník, kde zjistíte, které nástroje jsou pro vás nejlepší a kde generovat dlouhodobý výnos 5 - 7% ročně.