Rady z praxe: jak na pojištění invalidity a jaké stupně existují

Co znamená invalidita? Něco co změní váš život. Navždy. Nazývám ji „strašákem 21. století“. Pojištění invalidity by mělo být základním kamenem životního pojištění a dnes již ho můžeme sjednat bez výluk, které dříve byly běžné. Důležité slovo v předešlé větě je „můžeme“, protože pokud zvolíte správnou pojišťovnu a produkt, budete mít kvalitní pojištění. V opačném případě budete platit za něco, co nepotřebujete.

Co je invalidita?

Jak jsem zmínil výše. Invalidita je něco co změní váš život. Zpravidla si toto riziko ani nepřipouštíme. To, že se může něco stát, ať už úraz nebo nemoc, si ani neuvědomujeme. Vím o čem mluvím, v tomto nastavení jsem žil několik let. Z ničeho nic jsem měl zdravotní problémy a byl jsem kousek od invalidního vozíku. V tu dobu si uvědomíte, že by se o vás někdo musel starat a uvědomíte si, jak je život křehký, co je opravdu důležité a změníte priority.

Ano, invalidita změní navždy váš život. A nejen vám, ale celému vašemu okolí. V tu dobu se invalidní vozík stane součástí života. Je snadnější si říkat, že se to nestane, že jsme nesmrtelní nebo snad, že jsme na sebe dostatečně opatrní. Jenže jsou ostatní opatrní na vás nebo jsou opatrní zase jen na sebe?

Aby člověk mohl v době kdy je invalidní důstojně žít, potřebuje peníze. Hromadu peněz! Ne sta tisíce, ale miliony. Proto tvrdím, že je lepší být finančně připraven, než překvapen.Kolik dostanete od státu státu a jaké stupně invalidity existují?

Česká správa sociálního zabezpečení rozeznává tři stupně invalidity. První stupeň je nejnižší a třetí stupeň je nejvyšší. Čím vyšší stupeň invalidity, tím více peněz od státu dostanete, neboť se předpokládá, že v nižších stupních invalidity budete moci si přivydělávat.

V ČR je cca 424 tisíc invalidních důchodců. Z toho v prvním stupni jich je 39%, ve druhém stupni 17% a ve třetím je 44%. Průměrná výše invalidních důchodů je následující:

 1. stupeň: 6.239 Kč
 2. stupeň: 7.216 Kč
 3. stupeň: 11.074 Kč

Stát invalidním důchodcům pomáhá a posílá nějaké peníze, ale jak vidíte, jedná se o malý příspěvek. Při představě, že musí člověk platit nájem nebo hypotéku, jídlo, služby, tak mám pocit, že stát pomáhá málo.

Proto pojištění invalidity by mělo být správně nastaveno tak, aby snížení příjmů nemělo vliv na splátky úvěru, studium dětí, důchodu a splnění dalších cílů. Zkrátka, ať se nesníží finanční situace rodiny.

Proč invalidita není zpravidla trvalý stav?

To že člověk bude invalidní, třeba ve 2. stupni, ještě neznamená, že to bude platit na vždy. Přiznání invalidity nemusí být trvalé, protože závisí na vývoji zdravotního stavu. Ten není ve většině případů neměnný, může se v průběhu času zlepšit, ale i zhoršit. Proto posudkový lékař při posuzování invalidity stanoví, s ohledem na závažnost zdravotního postižení, zpravidla i lhůtu kontrolní lékařské prohlídky. Pokud se zdravotní stav zhorší, může být uznán vyšší stupeň invalidity.

Ovšem s vývojem medicíny lze některé nemoci v průběhu času vyléčit, popř. pozitivně ovlivnit. Invalidní důchod má v těchto případech pomoci lidem překlenout dobu, než dojde ke zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení pracovního potenciálu.

V praxi může docházet k tomu, že lidé nesouhlasí s posudkem posudkového lékaře. Jak postupovat? Je třeba vědět, že tento posudek je jedním z podkladů, na jejichž základě je vydáváno rozhodnutí o invalidní důchod. Pokud s rozhodnutím vydaným na podkladě posudku posudkového lékaře žadatel nesouhlasí, dává mu zákon možnost se bránit, tedy podat proti rozhodnutí opravný prostředek.

Jaké nemoci či úrazu se týkají jednotlivých stupňů invalidity?

1.stupeň

 • středně těžké poruchy imunity
 • lehčí forma hluchoslepoty
 • ztráta dolní končetiny v bérci
 • deformity prstů rukou se ztrátou úchopové schopnosti

2.stupeň

 • těžké poruchy imunity
 • oboustranná úplná hluchota
 • roztroušená skleróza
 • popáleniny
 • epilepsie
 • anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži

3.stupeň

 • novotvary se zvlášť těžkým postižením (min. léčba 12 až 18 měsíců)
 • nevidomost obou očí (70%)
 • transplantace plic
 • revmativní artritida

Jak pojištění invalidity správně nastavit?

V praxi se setkávám s tím, že lidé mají sjednáno pouze úrazovou invaliditu a vůbec netuší jak pojištění invalidity správně nastavit. Dle statistik je 95% příčin invalidity z důvodu nemoci. Pouze 5% invalidity je z důvodu úrazu (naštěstí zde nejsou uplatňovány oceňovací tabulky jako v úrazovém pojištění, více čtěte v článku ZDE).

A proto doporučuji sjednat si pojištění invalidity z jakékoliv příčiny (úraz a nemoc) a na všechny tři stupně. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby vycházela z čistého příjmu s ohledem na předpokládanou výši invalidního důchodu od státu. Chcete-li ušetřit peníze, nastavte si klesající pojistnou částku. Pokud si nevíte rady s výpočtem pojistné částky a správným nastavením, kontaktujte mne, pomohu vám.

Kvalitní životní pojištění není jen o invaliditě, je nutné správně nastavit pojištění pracovní neschopnostiúmrtí.

Nejčastější výluky a způsob výplaty v pojištění invalidity

Aby vám pojišťovna vyplatila peníze z pojištění invalidity, je nutné se seznámit se systémem výplaty a výlukami. Mezi nejčastější způsob výplaty je procentuální výplata.

To znamená, že pokud máte v pojistce sjednanou částku 1 milion korun, tak v první fázi dostáváte 35% peněz (u některých pojišťoven 50%) a zbytek po 12 až 18 měsících (každá pojišťovna to má jinak). To vše za předpokladu, že po 12 měsících resp. 18 měsících problémy přetrvávají. Pokud se problémy zmírní,zbytek peněz nedostanete.

Ovšem existují pojišťovny, které vyplácí 100% sjednané částky ihned a k žádné kontrole zdravotního stavu po X měsících nejdojde.

Mezi nejčastější výluky jsou psychické problémy, které se řadí mezi nejčastější příčiny invalidity. Na trhu existují pojišťovny, které takové výluky nemají a proto věnujte čas výběru vhodné pojišťovny.

Schválně zde neuvedu o které pojišťovny se jedná, protože se v čase můžou lišit pojistné podmínky. Dnes by nějaká pojišťovna vyhovovala a za dva roky naopak by byla nevhodná. Pokud chcete detailnější informace, kontaktujte mne.

Rada z praxe na závěr

Pojištění invalidity není jen o tom něco podepsat, ale je to o finančním plánu a analýze nabídek pojišťoven. Jak taková analýza může vypadat se podívejte na obrázek níže.

BUDOVAT A UDRŽET BOHATSTVÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ,

KTERÉ FUNGUJE.