Rady z praxe: jak pojištění invalidity správně nastavit a jaké stupně existují

Co znamená invalidita? Nazývám ji „strašákem 21. století“. Vzpomínám si, jak před 7 lety se o invaliditě vůbec nemluvilo. Nikdo ji neřešil. Hlavně ať v pojistkách mají lidé sjednán úraz a nemoc neřeší. Dnes je situace jiná. Pojištění invalidity je základním kamenem kvalitního pojištění a dnes již ho můžeme sjednat bez výluk, které dříve byly běžné.Co je invalidita?

Něco co změní váš život. NAVŽDY! Zpravidla si toto riziko ani nepřipouštíme. To, že se může něco stát, ať už úraz nebo nemoc, si ani neuvědomujeme. Vím o čem mluvím, v tomto nastavení jsem žil několik let. Z ničeho nic jsem měl zdravotní problémy a byl jsem kousek od vozíku. V tu dobu si uvědomíte, jak je život křehký a změníte priority.

Ano, invalidita změní navždy váš život. A nejen vám, ale celému vašemu okolí. V tu dobu se invalidní vozík stane součástí života. Je lehčí si připouštět, že toto riziko vůbec nehrozí. Je snadnější si říkat, že se to nestane, že jsme nesmrtelní nebo snad, že jsme na sebe dostatečně opatrní. Jenže jsou ostatní opatrní na vás nebo jsou opatrní zase jen na sebe?

Aby člověk mohl v invaliditě dále fungovat a důstojně žít, potřebuje peníze. Hromadu peněz! Ne sta tisíce, ale miliony. Proto tvrdím, že je lepší být finančně připraven než překvapen.

BOJÍTE SE, ŽE VÁM POJIŠŤOVNA NEVYPLATÍ PENÍZE? Společně se na to podíváme

V jaké výši pomáhá stát a jaké stupně invalidity existují?

Česká správa sociálního zabezpečení rozeznává tři stupně invalidity. Kdy první stupeň je nejnižší a třetí stupeň je nejvyšší. Čím vyšší stupeň invalidity, tím více peněz od státu, neboť se předpokládá, že v nižších stupních budete moci si přivydělávat. V ČR je cca 424 tisíc invalidních důchodců. Z toho v prvním stupni jich je 39%, ve druhém stupni 17% a ve třetím je 44%. Průměrná výše invalidních důchodů je následující:

  1. stupeň: 6.239 Kč
  2. stupeň: 7.216 Kč
  3. stupeň: 11.074 Kč

Jak je vidět výše, ano, stát pomáhá invalidním důchodcům, ale člověk už nikdy nebude mít příjem na který byl zvyklí. Proto pojištění invalidity by mělo být nastaveno tak, aby snížení příjmů nemělo vliv na splátky úvěru, studium dětí, důchodu a splnění dalších cílů.Jak pojištění invalidity správně nastavit?

V praxi se setkávám s tím, že lidé mají sjednáno pouze úrazovou invaliditu. Ale 95% příčin invalidity je z důvodu nemoci. Pouze 5% invalidity je z důvodu úrazu. Naštěstí zde nejsou uplatňovány oceňovací tabulky jako v úrazovém pojištění, více čtěte v článku ZDE.

A proto doporučuji sjednat si pojištění invalidity z jakékoliv příčiny (úraz a nemoc) a na všechny tři stupně. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby vycházela z čistého příjmu s ohledem na předpokládanou výši invalidního důchodu od státu. Chcete-li ušetřit peníze, nastavte si klesající pojistnou částku. Pokud si nevíte rady s výpočtem pojistné částky a správným nastavením, kontaktujte mne pomohu vám.

Kvalitní životní pojištění není jen o invaliditě, je nutné správně nastavit pojištění pracovní neschopnostiúmrtí.

Nejčastější výluky a způsob výplaty v pojištění invalidity

Aby vám pojišťovna vyplatila peníze z pojištění invalidity, je nutné se seznámit se systémem výplaty a výlukami. Mezi nejčastější způsob výplaty je procentuální výplata.

To znamená, že pokud máte v pojistce sjednanou částku 1 milion korun, tak v první fázi dostáváte 35% peněz (u některých pojišťoven 50%) a zbytek po 12 až 18 měsících (každá pojišťovna to má jinak). To vše za předpokladu, že po 12 měsících resp. 18 měsících problémy přetrvávají. Pokud se problémy zmírní nedostanete nic.

Ovšem existují pojišťovny, které vyplácí ihned 100% peněz, stejně jako u pojištění smrti a na nic nečekají, k žádné kontrole po X měsících nejdete.

Mezi nejčastější výluky jsou psychické problémy, které se řadí mezi nejčastější příčiny invalidity. Na trhu existují pojišťovny, které takové výluky nemají a proto věnujte čas výběru vhodné pojišťovny. Pokud se tím nechcete zabývat, kontaktujte mne a já vám pomohu..

Rada z praxe na závěr

Pojištění invalidity není jen o tom něco podepsat, ale je to o finančním plánu. Je nutné propočítat jak velkou pojistnou částku zvolit vzhledem k cílům, úvěrům a majetku. Zohlednit vaší práci a určit, jestli je nutné pojištění všech stupňů. Právě taková práce dělá pojištění kvalitním.

Přihlaste se k odběru informací, které hýbou světem.

Více rad a tipů budete dostávat do vašeho emailu a žádná novinka vám neunikne.