Co je invalidita, jaké stupně invalidity jsou a jak pojištění invalidity nastavit

Co znamená invalidita? Invaliditu nazývám „strašák 21. století“. Vzpomínám si, jak před 7 lety se o invaliditě vůbec nemluvilo. Nikdo neřešil invaliditu a nikdo neřešil pracovní neschopnost. Hlavně ať lidé mají v pojistkách nastaven úraz a nemoc neřeší. Dnes je situace jiná. Pojištění invalidity je základním kamenem kvalitního pojištění a dnes již ho můžeme sjednat bez výluk, které dříve byly běžné.Co je invalidita?

Něco co změní váš život. NAVŽDY! Zpravidla si toto riziko ani nepřipouštíme. To, že se může něco stát, ať už úraz nebo nemoc, si ani neuvědomujeme. Vím o čem mluvím, v tomto nastavení jsem žil několik let, až náhle jsem měl zdravotní problémy, které mi změnily život. Více čtěte v mém příběhu. V tu dobu si uvědomíte, jak je život křehký.

Ano, invalidita změní váš život, navždy. A nejen vám, ale celému vašemu okolí. V tu dobu se invalidní vozík stane součástí života. Je lehčí si připouštět, že toto riziko vůbec nehrozí. Je snadnější si říkat, že se to nestane, že jsme nesmrtelní nebo snad, že jsme na sebe dostatečně opatrní. Jenže jsou ostatní opatrní na vás nebo jsou opatrní zase jen na sebe?

Aby člověk mohl v invaliditě dále fungovat a důstojně žít, potřebuje peníze. Hromadu peněz! Ne sta tisíce, ale miliony. Proto tvrdím, že je lepší být finančně připraven než překvapen.

BOJÍTE SE, ŽE VÁM POJIŠŤOVNA NEVYPLATÍ PENÍZE? Společně se na to podíváme

V jaké výši pomáhá stát a kolik stupňů invalidity existuje?

Česká správa sociálního zabezpečení rozeznává tři stupně invalidity. Kdy první stupeň je nejnižší a třetí stupeň je nejvyšší. Čím vyšší stupeň invalidity, tím více peněz od státu, neboť se předpokládá, že v nižších stupních budete moci si přivydělávat. V ČR je cca 424 tisíc invalidních důchodců. Z toho v prvním stupni jich je 39%, ve druhém stupni 17% a ve třetím je 44%. Průměrná výše invalidních důchodů je následující:

  1. stupeň: 6.239 Kč
  2. stupeň: 7.216 Kč
  3. stupeň: 11.074 Kč

Jak je vidět výše, ano, stát pomáhá invalidním důchodcům, ale člověk už nikdy nebude mít příjem na, který byl zvyklí. Proto pojištění invalidity by mělo být nastaveno tak, aby snížení příjmů nemělo vliv na splátky úvěru, studium dětí, důchodu a splnění dalších cílů.Jak pojištění invalidity správně nastavit?

V praxi se setkávám s tím, že lidé mají sjednáno pouze úrazovou invaliditu. Ale 95% příčin invalidity je z důvodu nemoci. Pouze 5% invalidity je z důvodu úrazu. Naštěstí zde nejsou uplatňovány oceňovací tabulky jako v úrazovém pojištění, více čtěte v článku ZDE. A proto doporučuji sjednat si pojištění invalidity z jakékoliv příčiny (úraz a nemoc) a na všechny tři stupně. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby vycházela z čistého příjmu s ohledem na předpokládanou výši invalidního důchodu od státu. Chcete-li ušetřit peníze, nastavte si klesající pojistnou částku. Pokud si nevíte rady s výpočtem pojistné částky a správným nastavením, využijte službu POJIŠTĚNÍ nebo mne kontaktujte.

Kvalitní životní pojištění není jen o invaliditě, je nutné správně nastavit pojištění pracovní neschopnosti a úmrtí.

Nejčastější výluky a způsob výplaty v pojištění invalidity

Abyste vám pojišťovna vyplatila peníze z pojištění invalidity je nutné se seznámit se systémem výplaty a výlukami. Mezi nejčastější způsob výplaty je procentuální výplata. To znamená, při ohlášení pojišťovně dostanete 35% peněz a zbytek, za předpokladu, že omezení přetrvává, dostanete po 12 až 18 měsících (každá pojišťovna to má jinak). Existují pojišťovny, které vyplácí ihned 100% peněz, stejně jako u pojištění smrti.

Mezi nejčastější výluky jsou psychické problémy, které se řadí mezi nejčastější příčiny invalidity. Na trhu existují pojišťovny, které takové výluky nemají. Pro bližší informace mne kontaktujte nebo využijte služby POJIŠTĚNÍ.

Přihlaste se k odběru informací, které hýbou světem.

Více rad a tipů budete dostávat do vašeho emailu a žádná novinka vám neunikne.