Investovat do umělé inteligence AI: Proč to možná není dobrý nápad aneb lekce z historie

Investování vždy představovalo hru rizika a příležitostí. Přirovnání umělé inteligence (AI) k historickým milníkům, jako jsou vzestup internetu a zavedení železnice přináší důležité lekce pro investory. Tyto technologické revoluce ukazují, jak důležité je pro investory nesklouznout k honbě za krátkodobým ziskem a namísto toho se soustředit na diverzifikaci a dlouhodobou strategii.

Železnice: začátek moderních dopravních investic

Zavedení železnice v 19. století představovalo technologický a ekonomický zlom. Vzniklo mnoho společností, avšak pouze několik z nich přežilo a prosperovalo. Dlouhodobě na železnici vydělaly především firmy, které ji využívaly pro efektivní dopravu svých produktů. Krátkodobě pak firmy, které dodávaly materiál pro její stavbu. Tento trend naznačuje, že největší příležitost pro investory nebyla v samotném vlastnictví železnic, ale ve společnostech, které dokázaly využít změnu v dopravní infrastrukture pro svůj prospěch.

Dotcom: internetová bublina a následná konsolidace

Podobný scénář se opakoval s nástupem internetu v 90. letech 20. století. Během dotcom bubliny vzniklo mnoho internetových společností, z nichž většina selhala, zatímco jen několik se stalo globálními hráči. Firmy, které dlouhodobě prosperovaly, byly ty, které se naučily využívat internet pro prodej svých produktů a služeb. Toto období ukázalo, že investice do „horkých“ sektorů může být riskantní a že diverzifikace a pochopení základního podnikatelského modelu je klíčové.

Umělá Inteligence: nová hranice

Současný vzestup AI připomíná obě tyto historické události. AI se stává zásadním prvkem v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu po zdravotnictví. Podobně jako u internetu a železnice, ne všechny společnosti v oblasti AI uspějí. Důležité je investovat do firem, které AI využívají pro inovace ve svých produktech a službách, nikoli jen do těch, které se AI přímo zabývají.

Dlouhodobá investiční strategie

Pro dlouhodobé investory je klíčové poučit se z historie a nesnažit se „skákat“ z jednoho oboru do druhého podle aktuálního mediálního zájmu. Diverzifikace investic napříč různými odvětvími a geografickými oblastmi je zásadní pro snížení rizika a udržení stabilního růstu portfolia. Dlouhodobě úspěšné investice vyžadují pečlivé vyhodnocení potenciálu jednotlivých oborů a pochopení, jak technologické inovace mohou přinést hodnotu stávajícím i novým odvětvím. Ovšem investování není jen o správné diverzifikaci, ale o práci s riziky, mít připravený systém výplaty, upravovat portfolia a strategii když je potřeba a hlavně, nedělat špatná rozhodnutí.

.

KDE ULOŽIT PENÍZE A JAK DLOUHODOBĚ PORÁŽET INFLACI?

.

Závěr

Všechny tyto příklady ukazují, jak nadšení, spekulace a nerealistická očekávání mohou vést k finančním katastrofám. Investování do AI, stejně jako do jakéhokoli nového technologického vývoje, vyžaduje hluboké pochopení trhu a rizik s tím spojeným. Doporučuji spíše být dlouhodobým investorem s jasnou strategii založenou na dlouhodobém horizontu a diverzifikaci.

Historie nám ukazuje, že největší příležitosti často neleží v samotné technologii, ale v jejím využití pro inovace v různých odvětvích. Dlouhodobý investor by měl tedy usilovat o rozmanité portfolio, které se zaměřuje na firmy s pevnými základy a jasnou vizí využití technologických inovací pro udržitelný růst.

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.