10 nejčastějších mýtů o investování

Ve světě investování existuje mnoho různých způsobů a strategií, které investor může aplikovat. Některé jsou rizikové, některé jsou slepou uličkou a některé vás mohou nasměřovat špatným investičním směrem, i když krásně a lákavě zní.

Mýtus 1: Nyní je špatná chvíle investovat

Pokud nejste spekulanti a jste-li investoři, kteří si kladou za cíl dlouhodobé uchování majetku a jeho růst, je vhodná doba pro investování kdykoli. Z krátkodobého hlediska můžete mít smůlu a můžete být v propadu, ale trpělivost je odměněna, pokud zůstanete investováni po léta.

Vždy bude existovat důvod k nákupu a prodeji, ale mít investiční plán a svědomitě jej dodržovat povede k vyšším výnosům, než když zůstanete stranou. Umožněte svému bohatství růst.

Mýtus 2: Diverzifikují pouze nervózní investoři

Diverzifikace je proces rozložení investic do různých tříd aktiv, odvětví a geografických regionů za účelem snížení celkového rizika investičního portfolia. Téměř 80 % vašich investičních výnosů lze připsat alokaci aktiv, což činí tuto praxi prvořadou pro všechny (nejen úzkostné!) investory. Diverzifikace je jednou z nejúčinnějších strategií pro snížení celkového investičního rizika při současném zajištění dlouhodobé výkonnosti.

Mýtus 3: Investice na domácím trhu je bezpečná strategie

Stejně jako jednotlivé akcie nebo vybrané třídy aktiv, čelí rizikům i země. V důsledku toho se nedoporučuje investovat v jedné zemi nebo regionu. Zatímco investice v Číně byly až do března 2021 v důsledku jejího ekonomického boomu výnosné, v roce 2023 několik expertů na trh změnilo názor a začali být opatrnější. Čína není jediným příkladem. Vzpomeňme si na Spojené království po Brexitu nebo na krizi řeckého vládního dluhu, která začala koncem roku 2009. Investice na domácím trhu nejsou zárukou úspěchu.

Mýtus 4: Načasování trhu je klíčem k úspěchu

Období, kdy jste zainvestování poráží když časujete trh a snažíte se nakupovat a prodávat. Zní to jako klišé, ale znovu a znovu se to osvědčuje. Schopnost předpovědět „dokonalý“ okamžik nákupu nebo prodeje, je statisticky vysoce nepravděpodobná, a proto pro investory není rozumná strategie. Místo toho je čas na trzích odměňován složeným úrokem a chrání investory před inflací.

Mýtus 5: Hotovost je nejlepší uchovatel hodnoty ve finanční krizi

Šance, že budete schopni předvídat finanční krizi, jsou také neuvěřitelně nízké, protože tyto události jsou velmi vzácné. Držení hotovosti je zaručený způsob, jak přijít o peníze, protože vaše aktiva nerostou, pokud nejsou investována. Při držení peněz v hotovosti nepřicházíte pouze o dividendy a složené investování – v důsledku inflace také ztratíte svou kupní sílu.

Mýtus 6: Zlato je nejlepší ochranou proti inflaci

Zlato je oblíbeným způsobem ukládání bohatství po tisíce let, což je jeden z několika důvodů, proč se investoři rádi obracejí ke zlatu v nestálých časech. Zlato však nenabízí zaručenou ochranu proti inflaci a také není výnosným aktivem, což znamená, že nevyplácí dividendy. Takže zatímco zlato může být součástí diverzifikovaného portfolia, akcie nabízejí lepší zajištění proti inflaci. Například od roku 1988 do roku 1991 ztratil americký dolar v důsledku inflace na hodnotě 17 %, zatímco zlato na hodnotě 24 %.

Mýtus 7: Akcie nakupují pouze spekulativní investoři

Ve skutečnosti by většina typů investorů měla investovat do akcií. Kolik procent vašeho portfolia by mělo tvořit akcie, je určeno vaší rizikovou schopností, tolerancí k riziku a investičním časovým horizontem. Spekulanti obvykle hledají tituly s vysokým růstem, využívají koncentrované sázky a časté pohyby na trhu a mimo něj. Což z mého pohledu není pro investora dlouhodobě udržitelné, ani doporučený recept na zachování bohatství a splnění si cílů. Investoři by měli investovat do akcií diverzifikovaným způsobem (viz investiční mýtus 2) a zůstat investováni po delší dobu, aby skutečně těžili ze složeného úročení.

Mýtus 8: Pokud jde o investování, intuice je lepší než strategie

Naše intuice nám často říká, abychom utekli z trhů, když klesnou, a nakoupili více a byli přeexponovaní, když vidíme delší růst trhu. Výsledkem tohoto investičního chování je, že nakonec prodáváme nízko a nakupujeme vysoko – přesně opačně, než bychom měli investovat. Místo naslouchání své intuici je nejlepším způsobem, jak spravovat peníze, jasná investiční strategie, která je postavena na vašich osobních cílech a odráží vaši toleranci vůči riziku. Proto je důležité, než se rozhodnete, jak své bohatství investovat, poradit se s odborníkem, který skutečně naslouchá vašim potřebám a sestaví plán podle vaší situace, cílů a chuti riskovat.

Mýtus 9: Dluhopisy jsou bezpečnější než akcie

Dluhopisům se po čtyřicet let mezi lety 1980 a 2020 dařilo velmi dobře díky klesajícím úrokovým sazbám od vrcholné inflace na počátku 80. let až po prostředí negativních úrokových sazeb, které trh viděl před několika lety. Pokud byste však v posledních třech letech investovali pouze do dluhopisů, nedopadli byste příliš dobře. Většina dluhopisů také neposkytuje ochranu proti inflaci a nedávno ztratily hodnotu. Příkladem je rakouský 100letý dluhopis, který od vydání ztratil dvě třetiny své hodnoty. 

Ovšem dluhopisy jsou v současné době poměrně atraktivní a poskytují šikovný nástroj pro diverzifikaci, dlouhodobé uchování a akumulaci bohatství. Relevantní otázkou tedy je, která kombinace dluhopisů a akcií vám pomůže dosáhnout vašich dlouhodobých investičních cílů?

Mýtus 10: Investice na burze a cesta do Las Vegas jsou více stejné 

Věděli jste, že hra s nejlepšími šancemi na výhru v kasinu v Las Vegas má být Single-Deck Blackjack? S maximální pravděpodobností výhry 49,7 % to zní jako dobrý obchod, ne? Pokud jste v roce 1994 otevřeli „vyvážené“ investiční portfolio (50 % akcií a 50 % pevný příjem) v USD, vaše šance na pozitivní rok od roku 1994 do roku 2022 vyšly na 79,3 %. Při hazardních hrách je vše založeno na štěstí. Při disciplinovaném investičním přístupu je vše založeno na strategii budování bohatství prostřednictvím diverzifikace a alokace aktiv.

Závěrem

Nikdo neví, co budoucnost přinese. Uvědomění si kam v investování směřujete, solidní finanční plán a diverzifikace, však mohou zajistit, že vaše investice nebudou fungovat pouze jako zajištění proti inflaci, ale přiblíží vás k vašim osobním investičním cílům. Každý od investování očekává něco jiného a podle toho je potřeba přizpůsobovat portfolio a strategii. Jednou z nejdůležitějších věcí, které jsem se naučil je, že investiční potřeby každého člověka jsou skutečně jedinečné a vyžadují osobní investiční řešení.

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.