Udělejte si pořádek

ve svých investicích

Služba debordelizace portfolia

Už máte dost nejasných investičních rozhodnutí a nepořádku ve svém portfoliu? Služba debordelizace portfolia je jako když po letech otevřete starý šuplík a najdete tam spoustu zbytečností. 

Tato služba vám pomůže udělat si pořádek ve vašich investicích. Získáte klid, jistotu a efektivitu do vašeho finančního života - konečně začnou peníze pracovat pro vás

Dostanete zpětnou vazbu na aktuální stav vašeho portfolia, ukáži vám co děláte správně, pomohu vám identifikovat slabá místa a navrhnout efektivní strategii pro jeho zlepšení.

Jak poznáte, že potřebujete debordelizaci?

  • Máte více různých investic, ale netušíte proč a jak si vlastně vedou?
  • Kupujete akcie, protože jste o nich slyšeli "na pivu"?
  • Investujete do fondů, ale vlastně nevíte, co to jsou za fondy?
  • Posíláte peníze do produktu, protože to zrovna nabízí váš bankéř nebo poradce?
  • Máte pochybnosti, zda vaše rozložení investic je správné a zda bude fungovat v budoucnu?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, je čas se na to podívat. Možná vám někdo špatně poradil, možná jste se nechali unést módními trendy. Ale věřte mi, chaos ve financích vám štěstí nepřinese. Naopak, může vás to stát spoustu nervů a peněz.

Co získáte se službou

debordelizace portfolia?

Přehled a jasnost


Zapomeňte na chaos a nejistotu. Získáte jasný přehled o svých investicích, pochopíte, co přesně vlastníte a jak jednotlivé složky portfolia přispívají k vašim cílům.

Optimalizace investic


Analyzuji vaše současné investice a doporučím vám úpravy, které povedou k lepším výsledkům. Ať už se jedná o snížení poplatků, zvýšení výnosů nebo lepší diverzifikaci, vždy hledám cesty, jak maximalizovat váš potenciál.

Individuální plánování


Každý investor je jiný. Proto vám vytvořím individuální investiční plán, který bude odpovídat vašim specifickým potřebám, cílům a rizikovému profilu.

Prevence a ochrana


Pomohu vám identifikovat a vyhnout se „kurvítkům“ ve vašich investicích – skrytým poplatkům, nevýhodným produktům a dalším rizikům, která by mohla ohrozit vaše finanční zdraví.

Vzdělávání a podpora


Nejen že vám pomohu s aktuálním stavem, ale také vás naučím, jak se v investičním světě lépe orientovat. Pravidelné zprávy z trhu a konzultace vám dodají potřebné znalosti a sebedůvěru pro budoucí rozhodnutí.

Ochrana na prvním místě

V oblasti investic je moje filozofie jasná: ochrana vašeho majetku a jeho stabilní růst jsou na prvním místě. Místo spekulací s akciemi, kryptoměnami nebo investicí do vysoce rizikových dluhopisů, se zaměřuji na strategie, které zaručují bezpečnost vašich investic, ochranu kupní síly a přidávají solidní výnosy.

Pro mé klienty je důležitější bezpečnost a dlouhodobá udržitelnost investic než honba za nejvyšším ziskem. Pokud hledáte partnera, který vám pomůže chytře a bezpečně investovat vaše prostředky, jsem zde, abych vám poskytl své odborné znalosti a zkušenosti.

Proč si vybrat právě mne?

Mám dlouholeté zkušenosti na finančních trzích. Přistupuji ke každému klientovi individuálně a s maximální pečlivostí.

Mým cílem je vaše finanční stabilita a růst. Jsem zde, abych vám poskytl podporu, kterou potřebujete a abych vám pomohl vyhnout se zbytečným chybám.


Šetřím váš čas

Představte si mne jako vašeho osobního investičního asistenta, který šetří váš cenný čas. S pečlivostí se věnuji všem detailům, od shromažďování informací a získávání podkladů po efektivní správu vašich investic. 

Portfolio na vašich účtech

Vaše finanční prostředky zůstávají bezpečně na vašich vlastních investičních účtech. Jako váš poradce poskytuji strategické rady ohledně toho, kdy a kam investovat, abychom společně chránili a efektivně zhodnocovali vaše investice.

Společný cíl

U mě je klient na prvním místě, protože jedině tak lze být dlouhodobě úspěšný. Při navrhování dlouhodobé nebo krátkodobé strategie jsou brány v úvahu vaše očekávání, zkušenosti i osobní situace. Jsme na jedné lodi a máme společný cíl.

Převážně ze zisku

Má odměna je převážně ze zisku, který vydělám investorovi. Tento přístup zajistí, že mám silnou motivaci ke zvýšení vašeho majetku, nikoliv k získávání provizí z prodeje produktů. Máme tak společný zájem váš majetek ochránit a dále efektivně zhodnocovat.

Jsem vaši oporou

V krizových momentech, kdy investoři často čelí emočním výzvám, stojím vám pevně po boku se zárukou klidného a promyšleného přístupu. Společně se zaměříme na věcnou diskusi a poskytnu fundovaná doporučení a fakta, která vám pomohou učinit informovaná a prozíravá rozhodnutí.

Máte otázky, zajímáte se?

Skvěle! V dnešním světě, kde je k dispozici nepřeberné množství informací, často protichůdných a ne vždy spolehlivých, je klíčové mít spolehlivý zdroj informací. Zabývám se pečlivým rozborom důležitých zpráv a trendů a poskytuji vám přehledné a objektivní informace o tom, co se děje na trzích a jak to může ovlivnit vaše investice.

Konkrétní příběhy klientů

Výběr ohlasů a recenzí od klientů, kteří se vyjádřili o mé práci a přístupu k investování. Tyto reference jsou důkazem mého závazku k poskytování kvalitního a efektivního investičního poradenství.

Stanislava chtěla poradit se svými financemi a hledala někoho zkušeného, mou klientkou se stala v roce 2012 a vzpomínám si, že nechtěla poradce, který by se na jejich penězích učil jak správně hospodařit s penězi, ale chtěla někoho, kdo už má jasný systém, nástroje, strategii a kdo ví, jak o finance pečovat. Vzpomínám si, že měla ještě jeden požadavek, a sice dát kvalitní finanční vzdělání postupně svým dětem a proto, mne oslovila. Stanislava mi napsala: "To, jak vedete lidi k výchově svých dětí k zodpovědnému používání peněz, tak tím jste mě dostal".
Stanislava KursováKlientka hledala profesionála, který by ji udělal pořádek v portfoliu
Vojtěch od začátku apeloval na to, že chce profíka. Už měl dost svěřovat své finance rádoby poradcům, kterým jde jen o provize. Chtěl z poradce také cítit to, že poradci bude záležet na tom, aby klient vydělával - hledal poradce, který by byl motivován k tomu, aby vydělal klient. A přesně tyto věci ve mne našel. Jeho slova jsou: "Petře děkuji, konečně jsem ve Vás našel někoho, kdo má odpovídající znalosti a zkušenosti, někoho, kdo se mnou zahájí dlouhodobou spolupráci, bude se mnou v kontaktu a jeho motivací bude můj zisk, nikoliv pouze sepsání smlouvy."
Vojtěch Švecživnostník, cestovatel, investor, který hledal zkušeného poradce
Hana hledala někoho, kdo by udělal kvalitní práci, začal finančně plánovat a navrhl investiční plán, který ve finále bude schopen vyplácet rentu v důchodu - zkrátka vytvořit si vlastní důchodový fond a nespoléhat pouze na stát. Hana měla ještě jeden požadavek, chtěla informace, požadovala různé alternativy návrhů výhody a nevýhody jednotlivých řešení a jasné argumenty proč tak doporučuji - jako laik požadovala, aby poradce byl schopen vše jasně a jednoduše vysvětlit. Po čase mi napsala: "Umíte vše výstižně vysvětlit a to v rozsahu, který je nutný a potřebný proto, aby se klient mohl správně rozhodnout. Dále se mi líbilo, že jste se mnou vedl konstruktivní rozhovor, kde jste také vycházel ze svých mnohaletých zkušeností a já měla možnost vyslechnout si praktické rady a ne pouze teorii."
Hana Hegerovárodina, která hledala řešení pro své finance
Jak začít?

Je to jednoduché! Nečekejte, až se investiční chaos stane problémem. Kontaktujte mne přes webový formulář níže.