Do čeho investovat? Kam uložit peníze a jak je nejlépe investovat?

Věčné téma kolem investování peněz zní: Do čeho investovat? Kam uložit peníze a jak je nejlépe investovat? Jednoduché otázky, ale neexistuje určitá a jasná odpověď. Tak jako neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, který mobil nebo auto je nejlepší, tak stejně je to s investováním. Základem investování je dosahovat většího výnosu než nabízí banky. Abyste si vytvořily investiční portfolio a vybrali nástroje, které vám budou vyhovovat a budou splňovat vaše očekávání, je dobré si určit priority. Předpokládejme, že plánujeme investovat na období delší než 15 let.

Cílem tohoto článku není vysvětlit a popsat všechny investiční nástroje, jejich výhody a nevýhody, ale cílem článku je ukázat vám, z čeho se vaše investiční portfolio může skládat a v jakém zastoupení. 

Co v investování ovlivňuje výnos

Jednoduchá poučka zní: chcete-li vyšší výnos, je třeba podstoupit vyšší riziko a naopak. Rizikem se rozumí kolísání hodnoty a schopnost přeměnit nástroj na hotovost. Pokud je pro vás priorita dosahovat vyšších výnosu, budete vybírat nástroje k tomu určené. Bude-li pro vás priorita bezpečí, sáhnete po jiných produktech. A pokud chcete zároveň vyšší výnos a bezpečí, jste tzv. vyvážený investor.

Jak poznám jaký jsem investor a kam uložit peníze?

Před tím než lidem navrhnu investiční portfolio a navrhnu jak nejlépe investovat, musím zjistit jaký je klient investor. Je-li dynamický, konzervativní nebo vyvážený. To zjistím na základě vyplnění investičního dotazníku.

Ovšem existuje otázka, která na lidech zanechá největší emoce. Zkuste si ji teď na sobě, otázka zní: pane kliente, představte si, že na svém investičním účtu máte 5 milionů korun a během jednoho týdne klesne tato hodnota o 40% a vy ztratíte 2 milióny korun. Jak se zachováte? Všechno odprodáte a investovat už nikdy nebudete? Budete vyčkávat dále a pokud bude propad pokračovat prodáte? Nebo vás propad neovlivní a naopak investujete další peníze?

Pravě odpověď na tuto otázku považuji za nejdůležitější (nehledě na další důležité odpovědi, zkušenosti). Pokud ihned prodáte, jste konzervativní investor, pokud počkáte na další vývoj, jste vyvážený, pokud investujete další peníze, jste dynamický investor.

CHCETE INVESTOVAT SE ZISKEM? Ukážu vám, jaké máte možnosti.

Priorita: bezpečí

Bezpečí znamená minimální kolísání. Kam investovat, hledáte-li bezpečí:

Priorita: výnos a bezpečí

Jak nejlépe investovat, jste-li vyvážený investor? Bude vyhledávat produkty nebo kombinací níže zmíněných produktů: 

  • doplňkové penzijní spoření vyvážená strategie
  • stavební spoření
  • dluhopisové fondy
  • ETF dluhopisové fondy
  • zlato
  • akcie hodnotové a dividendové
  • smíšené fondy

Priorita: výnos

Kam investovat a jak uložit peníze, jste-li dynamický investor? Takové portfolio budou tvořit níže vypsaná aktiva:

Jak je to s Emerging Markets?

Můžete se setkat s tím, že vám někdo navrhne portfolio pouze z emerging markets (rozvíjejících se trhů). Takové portfolio vám může být prezentováno tak, že tento trh bude pouze růst a s investičním horizontem min. 15 let bude zaručený výnos. Tyto trhy jsou hodně specifické, je potřeba zkušeností a vyšší odolnost vůči kolísání. Více o tom píši v článku Co znamená pojem Emerging Markets a je taková investice výnosná?.

Každá z výše uvedených nástrojů má svoje výhody a nevýhody. Svým klientům navrhuji investiční portfolio s ohledem na jejich rizikový profil. Před návrhem investičního portfolia doporučuji kontaktovat investičního poradce, který vám dostatečně vysvětli vlastnosti a rizika jednotlivých nástrojů. 

Jsem nezávislý finanční poradce s téměř desetiletou praxí, kterému nikdo nediktuje co má sjednávat a v jakém rozsahu. Moji klienti očekávají relevantní, objektivní a odborné informace, proto se neustále vzdělávám, abych se udržel na vrcholu své profese. Vzhledem tomu, že spokojenost klientů je pro mě nejdůležitější, zabývám se dlouhodobým servisem - srovnávám, kontroluji, informuji, analyzuji ..., na čem se domluvíme, to platí.