Do čeho investovat a jak nejlépe investovat peníze?

Věčné téma kolem investování peněz zní: Do čeho investovat a jak nejlépe investovat peníze, aby vydělaly? Jednoduché otázky, ale neexistuje určitá a jasná odpověď. Tak jako neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, který mobil nebo auto je nejlepší, tak stejně je to s investováním.

Každá investice má své pro a proti. Abyste si vybrali nástroj, který vám bude vyhovovat, je nutné si odpovědět: co od investování očekáváte? Budete preferovat výnos? Zůstanete klidní, když během měsíce se sníží hodnota o 10%? Jak dlouho peníze nebudete potřebovat? Ukáži vám jak nejlépe investovat peníze a podle čeho si finanční produkt vybrat.

Cílem tohoto článku není vysvětlit a popsat všechny investiční nástroje, jejich výhody a nevýhody, ale cílem článku je ukázat vám, podle čeho si nástroj vybírat a kam investovat.

Jak si vybrat finanční produkt, který vám bude vyhovovat?

Jednoduchá poučka zní: chcete-li vyšší výnos, je třeba podstoupit vyšší riziko a naopak. Rizikem se rozumí kolísání hodnoty a schopnost přeměnit nástroj na peníze. Výše popsanému se říká tzv. investiční trojúhelník. Každý investor posuzuje investici z hlediska tří základních faktorů.

  • výnos
  • riziko
  • likvidita

A abyste si vybrali svůj finanční produkt nebo kombinaci produktů, je nutné si určit priority.

Pokud je pro vás priorita dosahovat vyšších výnosů, budete vybírat nástroje k tomu určené. Bude-li pro vás priorita bezpečí, sáhnete po jiných produktech. Jste-li něco mezi výnosem a bezpečím, půjdete střední cestou.

Jak poznám jaký jsem investor a kam uložit peníze?

Před tím než lidem navrhnu investiční portfolio a navrhnu jak nejlépe investovat peníze, musím zjistit jaký je klient typ investora. Je-li dynamický, konzervativní nebo vyvážený. To zjistím na základě vyplnění investičního dotazníku.

Ovšem existuje otázka, která na lidech zanechá největší emoce. Zkuste si ji teď na sobě. Otázka zní: pane kliente, představte si, že na svém investičním účtu máte 5 milionů korun a během jednoho měsíce klesne tato hodnota o 40% a vy ztratíte 2 milióny korun. Jak se zachováte?

Všechno odprodáte a investovat už nikdy nebudete? Budete vyčkávat dále a pokud bude propad pokračovat, prodáte? Nebo vás propad neovlivní a naopak investujete další peníze?

Pravě odpověď na tuto otázku považuji za nejdůležitější (nehledě na další důležité odpovědi a zkušenosti investora).

Priorita: bezpečí

Bezpečí znamená minimální kolísání. Právě tuto vlastnost splňují následující kategorie:

Jak nejlépe investovat peníze s tímto zadáním? Pokud víte, že peníze budete potřebovat za pár měsíců, uložíte je na spořící účet. Víte-li, že budete peníze potřebovat za rok nebo 3 roky, vložíte je na termínovaný vklad. Líbí se vám státní podpora u penzijka a nechcete podstupovat kolísání, vložíte peníze na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření konzervativní fond. Na období 6let uložíte je na stavebko.

Priorita: výnos a bezpečí

Jak nejlépe investovat peníze, hledáte-li střední cestu (vyvážený investor)? Budete vyhledávat produkty nebo kombinací níže zmíněných produktů: 

  • doplňkové penzijní spoření vyvážená strategie
  • stavební spoření
  • dluhopisové fondy
  • ETF dluhopisové fondy
  • zlato
  • akcie hodnotové a dividendové
  • smíšené fondy

Jste-li vyvážený investor, můžete investovat formou bezpečí do dluhopisových fondů, lze využít doplňkové penzijní spoření či hodnotové a dividendové akcie. Obecně doporučuji kombinaci zmíněných produktů.

Možná, že má rada na závěr této kategorie bude znít jako klišé, ale doporučuji výběr nástrojů konzultovat ze zkušeným poradce. Viděl jsem několik návrhů co si lidé poskládali sami a bylo velkým štěstím, že mě kontaktovali a diverzifikaci jsme včas upravili. Problém byl ve výběru samotného produktu, který byl zbytečně nákladový s rizikem, o které nevěděli.

Priorita: výnos

Kam investovat a jak uložit peníze, jste-li dynamický investor? Takové portfolio může tvořit níže vypsaná aktiva:

Opět doporučuji kombinací výše popsaných. Správná diverzifikace a strategie omezí kolísání. Pozor na poplatky a výběr prověřených fondů. Jste-li zkušení investoři, může část peněz směřovat do Emerging markets.

Jak je to s Emerging Markets?

Můžete se setkat s tím, že vám někdo navrhne portfolio pouze z emerging markets (rozvíjejících se trhů) i když na to nemáte zkušenosti. Takové portfolio vám může být prezentováno tak, že tento trh s investičním horizontem min. 15 let bude pouze růst a čeká vás zaručený výnos. Tyto trhy jsou hodně specifické a rizikové, více o tom píši v článku Co znamená pojem Emerging Markets a je taková investice výnosná?.

Investiční nástroj pro 21.století je tady. Zjistěte jak na něm vydělat – více ZDE.

Závěrem

Každý z výše uvedených nástrojů má svoje výhody a nevýhody. Svým klientům navrhuji investiční portfolio s ohledem na jejich rizikový profil. Vybírám prověřené investiční nástroje, sleduji nákladovost a způsob rozložení, volím vhodnou diverzifikaci tak, aby odpovídali očekávání zamýšlené investice.

Pokud jste nenašli v článku odpověď na některé otázky, zavolejte mi nebo napište, rád zodpovím, poradím.

BUDOVAT A UDRŽET BOHATSTVÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ,

KTERÉ FUNGUJE.