Vyplatí se spoření do zlata a je investice výnosná? Kolik vložit do investičního zlata?

Pojďme se podívat na to, jakou pozici v portfoliu by mělo mít zlato. Článek píši v době koronakrize, kdy je ve světě situace velice nejistá. Zastavují se ekonomiky, média nás informují o tom, že státy vydávají dluhopisy se záporným nebo nulovým výnosem. V tuto nejistou dobu může spousty investorů vzhlížet k investičnímu zlatu nebo spoření do zlata. V dnešním článku se podíváme na pozici zlata v investiční portfoliu.

Kde se zlata nejvíce spotřebuje?

Zlato na zemi je tisíce let a dá se očekávat, že svou úlohu a pozici v ekonomice bude mít nadále. Funkce zlata z pohledu investora je uchovatel hodnoty. Může být využito ve formě jednorázového nákupu investiční mince či slitku nebo spoření do zlata. V tabulce níže, je uvedeno, kde se nejvíce zlato spotřebovává, kdo jej nejvíce využívá a kupuje.


Jak vnímat zlato jako investici?

Přemýšlím-li nad investicí, myslím obecně, dívám se na věc z širší perspektivy. Aby pro mě byla investice zajímavá musí dané aktivum:

  • pravidelně vyplácet dividendu, úrok nebo nájem,
  • musí mít hodnotu,
  • musí generovat dlouhodobý výnos,
  • chci aby poráželo inflaci,
  • mělo by být likvidní.

Pro mě jako investora má vyšší hodnotu raději investovat do akcií, nemovitostí a dluhopisů. Investovat do zlata nedává investorům žádný úrok, nájem nebo negeneruje dividendu, zkrátka nemá žádnou produkční hodnotu. Když si uvědomíte, že pokud byste reinvestovali dividendu z akcií, úrok z dluhopisu či nájem z nájmu, tak zákonitě budou výnosnější akcie, nemovitosti nebo dluhopisy než investovat do zlata.

Za dobu co se pohybuji ve financích jsem absolvoval několik školení, seminářů a schůzek, kde mi prodejci nabízí investování do zlata a jejich neustále se opakující argumenty a příběhy. Podle potřeby se upravují prezentované grafy tak, aby to vypadalo, že zlato má největší výnos. Neustále poslouchat příběh o automobilu Ford a o tom, jak v penězích je cena za Ford odlišná, kdežto ve zlatě je pořád stejná. Neustále poslouchat jak státy nakupují zlato a my bychom měli taky, nebo předpoklad analytiků, jaká cena bude za jeden či dva roky. Nepřu se o tradici, ano zlato je zde dlouho, ale investor by měl brát možnosti investování před 200 lety a dnes, kdy jsou díky internetu možnosti úplně někde jinde.

Investovat do zlata?

Nejvíce článku o zlatě je v době, kdy hrozí nějaké riziko, kdy hrozí kolaps ekonomického systému. Protože právě v tuto dobu je mezi lidmi strach. Po čase tyto situace přejdou a je zase klid. Nicméně pokud chcete investovat do zlata, měly byste to dělat protože zlatu věříte, líbí se vám jeho hodnota a vlastnosti. Do zlata byste neměli investovat jen proto, že se o něm hovoří a píše v médiích.

Obecně řečeno, nejsem zastáncem toho, aby lidé investovali všechny své volné peníze pouze do jedné komodity, oboru, nástroje nebo regionu. Myslím tím například zlato, stříbro, technologie, zdravotnictví, biotechnologie, emerging markets,, bitcoinu atd.

Každý daný obor má své pro a proti, určitě může v nějakém čase generovat velké výnosy (tak jak jsme viděli u Bitcoinu) a taky naopak, kdy po nějakou dobu nevydělává a investice může být ztrátová. Jde jen o to najít správnou rovnováhu a diverzifikaci. Pokud budujete majetek a máte před sebou 20 a více let, upřednostnil bych v portfoliu akcie, pokud naopak máte majetek, chcete čerpat pasivní příjem či rentu, pozice zlata v portfoliu je důležitá.

Investovat do zlata, amerických akcií nebo technologických akcií?

Grafy a historická čísla nelžou. Z dlouhodobého hlediska jsou akcie výnosnější než zlato. Opět je nutné zvolit správnou diverzifikaci.

Investice do zlata a jiné nástroje

Opět čísla jsou jasná. Předpokládáme s reinvesticí dividend, úroku z dluhopisu a nájmu. Tento předpoklad je mírně nereálný zejména u nemovitostí, kde jsou vyšší limity na vstupní investici.

Na závěr

Tento článek je prezentací mého osobního názoru. Neprodávám zlaté mince či slitky a vím, že prodejci těchto produktů budou mít jiný úhel pohledu.

Pokud se rozhodnete pro investice do zlata nebo do mincí, zjistěte si vše o obchodníkovi. Jak dlouho obchodník působí na trhu, je obchodník registrován u České národní banky, nabízí případný zpětný odkup zlata, o jaké zlato se jedná, jaká je jeho ryzost, jaké jsou poplatky při nákupu a odkupu? Atd.

BUDOVAT A UDRŽET BOHATSTVÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ,

KTERÉ FUNGUJE.