Jsou programy Amundi Rentier 3S opravdu tak smart a sexy, jak tvrdí prodejci?

V letáku programu Amundi Rentier 3S se zmiňují tři slova: Smart, Simple a Sexy – a právě proto název 3S. Prodejci toto spojení velice rádi používají a já bych ještě přidal jedno slovo: drahé a neefektivní, ale o tom až později. Každopádně tento program se jeví jako chytrý způsob odkládaní peněz využívající produkty velkých investičních domů, to vše zabalené pod značkou Amundi.

Amundi Rentier 3S je program životního cyklu, vznikl 16.6.2014 a investoři ho využívají k zabezpečení na stáří. Nabízí možnost investovat pravidelně od 500 Kč měsíčně, investor se o nic nemusí starat, vše řídí a spravuje Amundi.

Investor určí dobu investování, vybere si rizikovost portfolia, zaplatí vstupní poplatek a investuje. Poměrně jednoduché, co říkáte. Ovšem chcete-li mít větší přehled co se s vašimi penězi děje a chcete-li vědět které nástroje se nakupují, je třeba se podívat detailněji.

Jaké strategie Amundi Rentier 3S má?

Klient má na výběr z několik investičních strategií, Amundi jim říká Linie. V nabídce je celkem 10 Linií, kdy desátá linie je nejrizikovější (100% akcie), pátá linie je řekněme vyvážená (50% akcie, 50% dluhopisy) a první linie je konzervativní (100% peněžní trh). Výhodou tohoto programu je, že si investor může zvolit Linii, která odpovídá jeho rizikovému profilu, např. 70% akcie, 30% dluhopisy – linie 7.

zdroj: www.amundi.cz

Co znamená program životního cyklu Retnier 3S?

Jak už název napovídá, tento program reaguje na věk investora, to znamená, jak se blíží doba výběru peněz, přesouvají se peníze do bezpečnějších nástrojů (dluhopisu, peněžní trh).

Jinak řečeno, při zahájení investování má investor až 100% v akciích (záleží, kterou rizikovost zvolil), 10 let do konce programu se mu každý rok snižuje množství akcií v portfoliu o 10%. Tedy 9 let před koncem programu máte v akciích 90%, v 8 roce 80%, atd. Při ukončení programu má všechny peníze v bezpečných nástrojích v podobě peněžní trh.

zdroj: www.amundi.cz

Z mého pohledu tady vidím 2 otazníky k zamyšlení:

První: program reaguje na věk investora, ale nereaguje na dění na trzích. Co když v dobách přesunu akcií budou akcie ve ztrátě? To je riziko, které na trhu je a z mého pohledu je lepší mít nástroj, který také bude řešit situaci na trzích.

Druhý: proč by měl mít investor v době odchodu do důchodu všechny peníze v peněžním trhu – program Rentier 3S ho tímto nutí si peníze vybrat na svůj účet a z nich čerpat rentu. Ovšem na účtě se tyto peníze hodnotí 0,1%, po odečtení inflace peníze ztrácí kupní sílu, a proto je klient dříve spotřebuje. Část peněz může být v akciích či dluhopisech.

Výše popsané jsou základní věci, které je třeba aby nástroj měl. Je třeba přemýšlet nad fázi výnosu a také nad fázi, kdy peníze budu čerpat. Cílem by mělo být, aby takový nástroj zvyšoval hodnotu peněz v obou fázích.

Do čeho program Amundi Rentier 3S investuje?

Jedná se o investiční řešení, které využívá nástroje největších investičních domů. Jednotlivé složení linií najdete níže.

zdroj: www.amundi.cz

Většina investorů vybírá mezi liniemi 5 až 10, proto budu řešit hlavně tyto linie. Po detailnějším prozkoumání zjistíme, že program Rentier 3S využívá pro zmíněné linie fondy Amundi Fund Selection-Conservative a Amundi CR All-Star Selection.

Amundi Fund Selection-Conservative – nebudu zde uvádět, kde fond investuje, do jakých trhů, které konkrétní nástroje vybírá, podíváme se obecně na to, že se jedná převážně o dluhopisový fond, který investuje do konzervativních nástrojů, za rok 2020 je nákladovost tohoto fondu 1,93%. Což je poměrně hodně. Výnos vidíte níže.

zdroj: www.amundi.cz

Amundi CR All-Star Selection – opět se obecně podíváme ne to, že se jedná převážně o akciový fond, který investuje do akciových nástrojů, za rok 2020 je nákladovost tohoto fondu 2,47%. Což je opět na podílový fond poměrně hodně. Výnos vidíte níže.

zdroj: www.amundi.cz

Jednotlivé fondy mají společné jedno: vyšší nákladovost a mizernou výkonnost mezi lety 2015 až 2019. Na své maximální hodnoty z let 2015 se fond dostal až v roce 2019, tedy po 5letech. Což mohlo některé investory vystrašit.

Výnosnost jednotlivých linií se liší v závislosti kolik je v portfoliu bezpečných investic. Podíváme-li se na linie 5 až 10, je průměrná výnosnost:

  • jednorázová investice: 3,6% ročně
  • pravidelná investice: 4,6% ročně

Shrnutí o Amundi Rentier 3S: Jsou opravdu Smart a Sexy?

V zásadě s tímto produktem mám problém hlavně v tom, že se přizpůsobuje alokace věku klienta a tím pádem není schopen v dobách čerpání renty generovat zisky penězům, které bude klient potřebovat až za 10-15 let.

Nedokáži si představit, že by sám klient byl schopen v důchodu pracovat s alokační brzdou a chytře s programem pracovat v době, kdy již bude v důchodu. V tomto mi program Amundi Rentier 3S moc Smart a Sexy nepřijde. Jak jsem zmínil výše, požadoval bych od investičního nástroje chytřejší řešení.

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor, napište si o nezávaznou konzultaci.