Jak fungují a jaký výnos mají programy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest

Aktualizace 30.3.3023: Představuji vám produkt, který byl mezi finančními poradci považován za to nejlepší, co může klientovi nabídnout. Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest. A skutečně, svého času se jednalo o to nejlepší, co finanční trh nabízel. Od spuštění těchto programů uplynul nějaký čas a dnes se podíváme na to, jak byly tyto programy úspěšné či neúspěšné a s jakými poplatky.

Vznik a konstrukce Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest

Spořící nebo spíš investiční programy z dílny společnosti Conseq Investments, byly založeny 11.12.2013. Svou konstrukcí byly unikátní. Investoval-li střadatel peníze na období delší než 10 let, byly peníze ze začátku investovány dynamicky, tedy do akciových fondů. Postupně, jak se blíží termín konce investování, byly prostředky přesunuty do konzervativních nástrojů jakými jsou např dluhopisové či nemovitostní fondy.

Programy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest mají pro investory na výběr z několika strategií: dynamickou, vyváženou a konzervativní. Jak již asi tušíte, dynamická strategie má v portfoliu více akciových fondů a méně dluhopisů, naopak konzervativní strategie má méně akciových fondů a více dluhopisových fondů. Vyvážená strategie je někde mezi výše popsaným rozložením.

Jaké jsou poplatky?

Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest jsou střešní fondy s různými investičními strategiemi a každá strategie má jiné manažerské poplatky.

Vstupní poplatky jsou pro oba programy totožné, lze je hradit průběžně, po celou dobu trvání pokynu, nebo lze vstupní poplatek uhradit předem.

Manažerský poplatek pro konzervativní strategii je 0,75% ročně, pro vyváženou strategii je 1,25% ročně a pro dynamickou strategii činí manažerský poplatek 1,50% ročně z hodnoty účtu.

Jak už jsem zmínil výše, svou konstrukcí se programy řadí mezi tzv. střešní fondy nebo-li fondy fondů, které investují do podílových fondů. Abychom spočetli celkovou nákladovost produktu, musíme k manažerským poplatkům ze strany Consequ přičíst manažerské poplatky podílových fondů v portfoliu. Dle prospektu jednotlivých strategií, je celková nákladovost TER dynamické strategie 2,57% ročně, vyvážené strategie 2,10% ročně, konzervativní strategie má celkové náklady 1,54% ročně z hodnoty účtu.

Conseq má v nabídce ještě třetí možnost investice a sice přes smlouvu Classic Invest, která v sobě nemá poplatky jaké jsou uvedené výše. Ve smlouvě Classic Invest hradíte klasický vstupní poplatek + manažerský poplatek fondu, do kterého investujete.

Kde Conseq Horizont a Active Invest investují?

Když se podíváte v prospektu fondu na nejvýznamnější fondy v portfoliu, zjistíte, že je to taková malá domů. Společnost Conseq Investments nejenom že řídí a spravuje programy Horizont a Active Invest, o kterých zde píši, ale také podílové fondy sama vytváří. Například dle prospektu vyvážené strategie, tvoří 52% podílové fondy, které vytvořila a spravuje Conseq Investments. V konzervativní strategii je to 78%. Obrázek níže.

Portfolio vyvážené strategie

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Portfolio konzervativní strategie

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Když si ještě uvědomíme, že ty samé programy a fondy Consequ jsou nabízené skrze pojišťovny (investiční životní pojištění), jedná se o zlaté vejce, o které je třeba pečovat. Otázka zní, zda střadatelům něco vydělá.

Jak dlouho toto „zlaté vejce“, oceněné Zlatou korunou, bude fungovat?

Fondy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest mají za sebou několik ocenění Zlatá koruna. Ve své kategorii byly podílové fondy za posledních 9 let, téměř vždy, vítězem tohoto ocenění.

Žijeme v 21. století, kdy český investiční svět objevil indexové investování, které v USA funguje několik desítek let a svou konstrukcí jsou zajímavější než podílové fondy. Omlouvám se za zlehčování ocenění Zlatá koruna, ale přijde mi to stejné, jako kdyby dnes, v době emailu, WhatsAppů a Messengerů, byl oceněn fax. Myslím si, že Conseq by měl řešit, jak nabídnout lidem indexové investování.

Jaký výnos programy mají?

Výnos po covid-19 vč. konfliktu na Ukrajině: podíváme-li se na graf výkonnosti, zjistíme, že programy dosáhly svou původní maximální výkonnost z roku 2015 až v roce 2020 – tedy v dobách, kdy se trhům extrémně dařilo a konkurenční produkty generovaly lepší výnosy. Celkové výnosy od roku 2013 v koruně, vidíte dole na obrázku. Roční výnosy od roku 2013 jsou:

  • dynamická: 2,4 % ročně
  • vyvážená: 1,9 % ročně
  • konzervativní: 0,9 % ročně
zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Postupné snižování rizikovosti portfolia Horizont Invest – toto je důležité!

Podívejte se na obrázek níže, který zní logicky. Je investorovi 20 let, může si dovolit investovat dynamicky a mít většinu peněz v akciích. Jakmile se blíží věku odchodu do důchodu, přesouvají se peníze do méně rizikových nástrojů.

Otázka zní: je to správná konstrukce?

Jen si to představme: Je mi 65 let, mé portfolio je složeno s konzervativních dluhopisů, mám naspořeno 5 milionů Kč (neřešme nyní inflaci apod.) a chci čerpat rentu 20.000 Kč měsíčně, to je 240.000 Kč ročně. Za prvních deset let čerpání vyberu 2,4 milionu Kč. Ovšem zbytek peněz budu mít stále uloženo v dluhopisech, které nepokryjí inflaci.

Jsem toho názoru, že investiční horizont nekončí odchodem do důchodu. Je třeba si uvědomit, že peníze budete čerpat také v 75letech a dále. Proto je hloupost, mít všechny peníze uloženy v dluhopisech. Nezkušení poradci budou namítat, že v dluhopisech peníze nebudou kolísat a jsou v bezpečí. Není to pravda. Peníze, které potřebuji mít k dispozici za 10 a 15 let, mohou ještě bezpečně pracovat, vydělávat a porážet skutečnou inflaci.

Závěr pro Conseq Active Invest a Conseq Horizont Invest.

Investičním programům Conseq Invest, ať už Active nebo Horizont, patří velké díky. Naučily lidi investovat. Naučily lidi si začít odkládat a myslet na budoucnost. Bohužel, dle mého názoru, dnes jsou tyto programy drahé a nenabízí možnosti jako ETF (indexy). Nejúspěšnější investor Warren Buffett, dlouhodobě indexové investování podporuje. A to nám dává určitý směr, jak ke svým investicím v budoucnu přistupovat.

Ukončit investici nebo ne?

Rozhodování se o tom, zda je vaše investice úspěšná či nikoliv, by mělo být založeno na racionálním přístupu. Podívat se na fakta, srovnávat srovnatelné, zabývat se otázkou proč investujete, co od investování očekáváte a zda produkt (poradce) toto splnil. Ujasnit si, jestli dáte Consequ ještě šanci nebo je na čase udělat změnu k lepšímu.

Vím, že udělat takové rozhodnutí může být těžké. Zvlášť když si uvědomíte, kolik peněz jste již na poplatcích Consequ dali. Ovšem mnohdy je lepší si udělat pořádek, jak se říká „vyčistit stůl“, s někým se poradit (ale ne s kamarádem na pivě), nechat si srovnat možnosti ukládání peněz, začít spravovat peníze komplexně a koncepčně. Dát financím jasnou strategii, aby si peníze udržely reálnou kupní sílu a začít hospodařit s penězi tak, jak by se mělo.

Chcete se poradit nebo máte otázky, na které jste v článku nedostali odpověď, napište mi.

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.