Jak fungují a jaký výnos mají programy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest

Představuji vám produkt, který byl mezi finančními poradci považován za to nejlepší, co může klientovi nabídnout. Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest. A skutečně, svého času se jednalo o to nejlepší, co finanční trh nabízel. Od spuštění těchto programů uplynul nějaký čas a dnes se podíváme na to, jak byly tyto programy úspěšné či neúspěšné a s jakými poplatky.

Vznik a konstrukce Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest

Spořící nebo spíš investiční programy z dílny společnosti Conseq Investments, byly založeny 11.12.2013. Svou konstrukcí byly unikátní. Investoval-li střadatel peníze na období delší než 10 let, byly peníze ze začátku investovány dynamicky, tedy do akciových fondů. Postupně, jak se blíží termín konce investování, byly prostředky přesunuty do konzervativních nástrojů jakými jsou např dluhopisové či nemovitostní fondy.

Programy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest mají pro investory na výběr z několika strategií: dynamickou, vyváženou a konzervativní. Jak již asi tušíte, dynamická strategie má v portfoliu více akciových fondů a méně dluhopisů, naopak konzervativní strategie má méně akciových fondů a více dluhopisových fondů. Vyvážená strategie je někde mezi výše popsaným rozložením.

Jaké jsou poplatky?

Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest jsou střešní fondy s různými investičními strategiemi a každá strategie má jiné manažerské poplatky.

Vstupní poplatky jsou pro oba programy totožné, lze je hradit průběžně, po celou dobu trvání pokynu, nebo lze vstupní poplatek uhradit předem.

Manažerský poplatek pro konzervativní strategii je 0,75% ročně, pro vyváženou strategii je 1,25% ročně a pro dynamickou strategii činí manažerský poplatek 1,50% ročně z hodnoty účtu.

Jak už jsem zmínil výše, svou konstrukcí se programy řadí mezi tzv. střešní fondy nebo-li fondy fondů, které investují do podílových fondů. Abychom spočetli celkovou nákladovost produktu, musíme k manažerským poplatkům ze strany Consequ přičíst manažerské poplatky podílových fondů v portfoliu. Dle prospektu jednotlivých strategií, je celková nákladovost TER dynamické strategie 2,57% ročně, vyvážené strategie 2,10% ročně, konzervativní strategie má celkové náklady 1,54% ročně z hodnoty účtu.

Conseq má v nabídce ještě třetí možnost investice a sice přes smlouvu Classic Invest, která v sobě nemá poplatky jaké jsou uvedené výše. Ve smlouvě Classic Invest hradíte klasický vstupní poplatek + manažerský poplatek fondu, do kterého investujete.

Kde Conseq Horizont a Active Invest investují?

Když se podíváte v prospektu fondu na nejvýznamnější fondy v portfoliu, zjistíte, že je to taková malá domů. Společnost Conseq Investments nejenom že řídí a spravuje programy Horizont a Active Invest, o kterých zde píši, ale také podílové fondy sama vytváří. Například dle prospektu vyvážené strategie, tvoří 52% podílové fondy, které vytvořila a spravuje Conseq Investments. V konzervativní strategii je to 78%. Obrázek níže.

Portfolio vyvážené strategie

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Portfolio konzervativní strategie

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Když si ještě uvědomíme, že ty samé programy a fondy Consequ jsou nabízené skrze pojišťovny (investiční životní pojištění), jedná se o zlaté vejce, o které je třeba pečovat. Otázka zní, zda střadatelům něco vydělá.

Jak dlouho toto „zlaté vejce“, oceněné Zlatou korunou, bude fungovat?

Fondy Conseq Horizont Invest a Conseq Active Invest mají za sebou několik ocenění Zlatá koruna. Ve své kategorii byly podílové fondy za posledních 9 let, téměř vždy, vítězem tohoto ocenění.

Žijeme v 21. století, kdy český investiční svět objevil indexové investování, které v USA funguje několik desítek let a svou konstrukcí jsou zajímavější než podílové fondy. Omlouvám se za zlehčování ocenění Zlatá koruna, ale přijde mi to stejné, jako kdyby dnes, v době emailu, WhatsAppů a Messengerů, byl oceněn fax. Myslím si, že Conseq by měl řešit, jak nabídnout lidem indexové investování.

Jaký výnos programy mají?

Výnos po covid-19 vč. konfliktu na Ukrajině, aktualizace 14.9.2022: podíváme-li se na graf výkonnosti, zjistíme, že programy dosáhly svou původní maximální výkonnost z roku 2015 až v roce 2020 – v dobách, kdy se trhům extrémně dařilo. Průměrný výnos od založení nepokryje dlouhodobou inflaci, konkrétní výnosy:

  • dynamická: 3,09 % ročně
  • vyvážená: 2,04 % ročně
  • konzervativní: 0,78 % ročně
zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Postupné snižování rizikovosti portfolia Horizont Invest – je to dobrý?

Podívejte se na obrázek níže, který zní logicky. Je investorovi 20 let, může si dovolit investovat dynamicky a mít většinu peněz v akciích. Jakmile se blíží věku odchodu do důchodu, přesouvají se peníze do méně rizikových nástrojů.

Já bych Conseq Horizont Invest nazval produktem, který se přizpůsobuje věku investora. Otázka zní: je to potřeba? Co když v době přesunu podílů z akcií do dluhopisů budou akcie v propadech. Příklad za všechny: krize 2008, kdy trhy padaly 1,5 – 2 roky.

Jen si to představme: Je mi 65 let, mám naspořeno např. 3 miliony Kč (neřešme nyní inflaci apod.), chci čerpat rentu 15.000 Kč měsíčně, to je 180.000 Kč ročně. Za prvních deset let čerpání vyberu 1,8 milionu Kč. Budu-li mít program Horizont Invest, budu mít vše v dluhopisech, namísto toho mohlo být 1,2 milionu Kč uloženo efektivněji.

Ovšem pokud vyberu program, který bude pracovat s cíli, bude reagovat na trh, bude dobře nastaven, tak si mohu dovolit vybírat více peněz, popř. odkáži peníze dětem. Proto bych doporučil vybírat produkt, který reaguje na vaše cíle, ne na váš věk.

Existují jiné možnosti?

Ano existují. Jak už jsem zmínil výše, stačí investovat do indexových fondů a budete generovat lepší výnosy. Níže najdete obrázek, který srovnává zda je lepší dlouhodobě investovat do Conseq Horizont Invest či do Conseq Active Invest nebo do indexu (benchmark – srovnávací index, do kterého lze investovat přímo). V průměru byste měli vyšší výnos o 0,5% a pokud byste měly vhodnější strategii, bude výnos vyšší o 3%.

Výnos dynamické strategie vs. Benchmark (index)

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Výnos vyvážené strategie vs. Benchmark (index)

zdroj: conseq.cz
pro zvětšení klikněte na obrázek

Závěr pro Conseq Active Invest a Conseq Horizont Invest.

Investičním programům Conseq Invest, ať už Active nebo Horizont, patří velké díky. Naučily lidi investovat. Naučily lidi si začít odkládat a myslet na budoucnost. Bohužel, dle mého názoru, dnes jsou tyto programy drahé a po srovnání zjistíme, že indexové investování by bylo úspěšnější.

Raději chvilku nad penězi přemýšlejme nebo se s někým poraďte, stojí to za to. Nejúspěšnější investor Warren Buffett, dlouhodobě indexové investování podporuje. A to nám dává určitý směr, jak ke svým investicím v budoucnu přistupovat.

BUDOVAT A UDRŽET BOHATSTVÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ,

KTERÉ FUNGUJE.