ESG fondy – výnosnější investiční styl nebo nový modní trend?

Říká vám něco pojem „ESG investování“? Mohli jste se setkat také s příbuznými názvy: „sociálně odpovědné investování“ nebo „udržitelné investování“. Zní to zajímavě co říkáte? Pokud ano, tak byl účel splněn. V dnešním světe, kde vládne prim životní prostředí, planeta a lidský odpovědný přístup, byl vytvořen investiční styl, který má přilákat lidi na kapitálové trhy.

A nutno říct, že se to bankám a investičním společnostem podařilo. Do těchto typů investic proudí miliony dolarů, které by jinak zůstaly v bankách. Tímto poutavým názvem zaujaly investiční marketéři určitý druh investorů. Je jen otázkou, do kterých firem se vlastně investuje, kde proudí tyto peníze a jak je tento investiční styl kontrolován.

ESG – Environmental, Social and Governance

Zkratka ESG vychází z anglického Environmental, Social and Governance. V překladu jednotlivá slova znamenají životní prostředí, sociální a správa. Znamená to tedy, že pokud fond investuje ve stylu ESG, musí vybrané společnosti při svém podnikání dodržovat a splňovat určitá kritéria.

Jedná se o kritéria v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy vedení společnosti (ESG). Žádná společnost samozřejmě nemůže projít všemi testy v každé kategorii, takže investoři se musí rozhodnout, co je pro ně nejdůležitější.

Životní prostředí (Environmental) – kritéria zohledňují, jak si společnost vede jako správce přírody, jaké je energetické využití společnosti, jak nakládá s nebezpečným odpadem, způsob předcházení znečištění přírody, ochranu přírodních zdrojů a zacházení se zvířaty.

Sociální (Social) – kritéria zkoumají, jak řídí vztahy se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, kde působí. Toto kritérium sleduje, zda firma spolupracuje se společnostmi a dodavateli, kteří mají stejné hodnoty. Daruje společnost procento ze svých zisků místní komunitě nebo podporuje zaměstnance v dobrovolnické práci? Ukazují pracovní podmínky společnosti vysokou úctu k ochraně zdraví a bezpečnosti jejích zaměstnanců? Berou se v úvahu zájmy ostatních zúčastněných stran? Toto vše sociální kriterium sleduje.

Správa (Governance) – zabývá se vedením společnosti, odměňováním vedoucích pracovníků, právy akcionářů. Sleduje zda společnost používá přesné a transparentní účetní metody a že akcionáři dostávají příležitost hlasovat o důležitých otázkách. Mohou také chtít ujištění, že se společnosti vyhýbají střetu zájmů při výběru členů představenstva, nevyužívají politické příspěvky k získání nepřiměřeně příznivého zacházení a samozřejmě se neúčastní nezákonných praktik.

Banky a investiční společnosti zjistily, že v této oblasti je spousty peněz. Jak to myslím? Dáte-li do názvu něco co táhne a je módní, lidé zaplatí. Proto slova jakými jsou „životní prostředí, odpovědnost, lidské zacházení, správa“ atd.

Do jakých firem ESG fondy investují?

Vyhledáte-li si největší ESG fondy na světě a podíváte-li se mezi největší firmy, do kterých je investováno, zjistíte, že fondy investují do firem jakými jsou: Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nike, Tesla, Walt Disney, Pepsico, Apple, LG, SAP, Siemens, Allianz, Loreal, Adidas, Facebook, Alphabet (Google) … atd.

Jinými slovy, jedná se o největší společnosti na světě, které prodávají své produkty a služby po celé planetě. Níže najdete výpisy firem ETF fondů, které investují stylem ESG.

zdroj: ishares.com
zdroj: ishares.com
zdroj: ishares.com

Fondy ESG a jejich manažeři nevymyslely nic nového, nenašly nové a lepší firmy, na kterých vydělá investor více peněz. Pouze vymyslely marketingově investiční příběh, který je zabalen do něčeho, co má za úkol zaujmout určitý typ lidí, kteří by jinak své peníze na trh neinvestovaly.

Soukromý názor na závěr

Na závěr mi dovolte jedno vysvětlení. Neříkám abyste ESG investování či odpovědné investování ignorovaly popř. do nich neinvestovaly peníze. Člověk když se potom ponoří do detailu a zjistí si informace, tak si uvědomí, že pokud má správně diverzifikované portfolio, tak vlastně odpovědně popř. ESG stylem investuje. Protože velké a kvalitní nástroje investují do nadnárodních společností jakými jsou popsány výše.

Pokud se vám ESG fondy a jejich zaměření líbí, investujte do nich. Mě osobně se celá konstrukce a marketing investičního stylu ESG či odpovědného investování nelíbí. Jak jsem psal výše, banky a investiční společnosti chtějí vytáhnout peníze z lidí, které by nikdy neinvestovaly.

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.