Zdanění podílových a indexových fondů

Vybrat správné podílové a indexové fondy pro investování není snadné. Dejme tomu, že to již máme za sebou a nyní je potřebujeme prodat. Jak se na tento úkon bude tvářit finanční úřad a jak správně vyplnit daňové přiznání?

Kdy je zdanění z prodeje podílových a indexových fondů osvobozeno

Začněme tím příjemným. Příjem z prodeje podílových a indexových fondů (cenných papírů) je od daně z příjmů, pokud mezi nabytím cenných papírů a jejich prodejem uplynula doba delší než 3 roky.

Příjem z prodeje cenných papírů je dále osvobozen od daně z příjmu, pokud celkový úhrn příjmů z prodeje cenných papírů v daném zdaňovacím období nepřesáhne částku 100 tisíc korun.

Ale pozor. Zdůrazňuji, nejde zde o zisk, ale o příjem z prodeje. Pokud jste nakoupili cenné papíry za 140 tisíc korun a prodali za 110 tisíc korun, do daňového přiznání budete uvádět jako příjem z prodeje cenných papírů 110 tisíc korun. Jako zdanitelné výdaje uvedete pořizovací náklady ve výši 140 tisíc korun a dílčí základ daně bude nula korun (dílčí základ daně nemůže být záporný).

Příklad:

  • V roce 2018 jste prodávali podílový či indexový fond za 220 000 korun, které jste nakoupili před čtyřmi roky za 190 000 korun. Doba mezi nabytím a prodejem je delší než 3 roky, jedná se o příjem osvobozený od daně z příjmů, který se do daňového přiznání neuvádí.
  • Prodáváte podílové listy za 125 000 korun, které jste nakupovali před rokem za 150 tisíc korun. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 3 roky a celkový úhrn příjmů z prodeje cenných papírů za rok 2018 je vyšší než 100 tisíc korun. Příjem je potřeba uvést do daňového přiznání, i když byla investice ztrátová.

Jaký výnos mají programy Conseq Horizont a Active Invest?

Nejčastější chyby:

  • Neuvědomíme si, že i podílové listy podílových fondů jsou cenné papíry. Při jejich prodeji tedy vzniká daňová povinnost.
  • Myslíme si, že když byla investice do podílových a indexových fondů ztrátová, tak to nemusíme danit. Omyl, daň může být ve finále nulová, ale i při prodeji cenných papírů se ztrátou je potřeba podat daňové přiznání.
  • Při ukončení pravidelných investic a prodeji podílových a indexových fondů zapomínáme, že nástroje nakoupené v posledních třech letech nejsou osvobozené od daně a je nutné je přiznat.
  • Myslíme si, že když máme zisk menší než 100 tisíc korun, jedná se o příjem osvobozený od daně. Omyl, vůbec nejde o zisk, pro limit 100 tisíc korun je rozhodující úhrn všech příjmů z prodeje cenných papírů v daném roce, nikoliv zisk.

zdroj: e15.cz

Nezávazná konzultace

Nevíte si rady a chcete se ujistit, že se svými penězi zacházíte správně? Získejte odborný názor, napište si o konzultaci.