Pojištění invalidity

Co znamená invalidita?

Něco co změní váš život - NAVŽDY.

Ano navždy! A nejen vám, ale celému vašemu okolí.

Je lehčí si připouštět, že nám toto riziko vůbec nehrozí. Je snadnější si říkat, že se nám to nestane, že jsme nesmrtelní nebo snad, že jsme na sebe opatrní.

Jenže ostatní jsou na vás opatrní? Nebo jsou opatrní zase jen na sebe?

Bohužel to samé si říkali lidé, kteří byli zdraví a pak se to stalo. Stalo se něco co změnilo jejich životy a ne jen jejich, ale celého jejich okolí neboť invalidní vozík se stal součástí jejich života.

TO VŠE STOJÍ PENÍZE, HROMADU PENĚZ! NE STATISÍCE, ALE MILIONY.

V době, kdy jsem měl zdravotní problémy jsem byl kousek od invalidního vozíku. Také jsem si myslel, že jsem nesmrtelný. Můžeme se všichni opíjet rohlíkem, ale tvrdím, že pokud se to stane, je lepší být finančně připraven než překvapen.

Ano, stát pomáhá invalidním důchodcům, ale člověk už nikdy nebude mít příjem na který byl zvyklí. Proto pojištění invalidity by mělo být nastaveno tak, aby snížení příjmů nemělo vliv na splátky úvěru, studium dětí, důchodu a splnění dalších cílů.

Co mají společného pojištění invalidity z důvodu úrazu a havarijní pojištění proti střetu s Bugati Veyron?

V praxi se setkávám s tím, že lidé mají sjednáno pouze úrazovou invaliditu. Ale 95% příčin invalidity je z důvodu nemoci. Pouze 5% invalidity je z důvodu úrazu.

Je to jako by pojišťovny vymyslely produkt havarijní pojištění, který by chránil pouze při střetu s vozidlem Bugati Veyron. Při střetu s ostatními vozidly, stožáry, stromy atd., by nezaplatily ani korunu.

TIP na závěr:

Důkladně si spočítejte zda pojištění invalidity potřebujete a pokud usoudíte, že potřebujete, zjistěte si kolik peněz dostanete od státu, zbytek řešte z životního pojištění. Při výběru pojišťovny sledujte kde je minimum výluk, nízká čekací doba a jak probíhá výplata peněz. Nebo si objednejte službu KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ a o nic se nestaráte.


KONZULTACE ZDARMA

Souhlasím *